Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH BẰNG S7ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi Lê Phúc Lành
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3957 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Nói chung hệ thống điều khiển là tập hợp các máy móc và thiết bị
điện tử ở một nơi nào đó để đảm ảo quá trình hoạt động sản xuất ổn định,
chính xác và nhịp nhàng. Những thành tựu của sự tiến bộ khoa học kỹ
thuật, các nhiệm vụ phức tạp điều khiển phức tạp được hình thành nhờ
một hệ thống điều khiển tự động cao, đó chính là bộ điều khiển lập trình
và có sự tham gia của máy tính. Ngoài việc giao tiếp với các trường thiết
bị vào-ra (các bảng vận hành, động cơ, cảm biến, van…) khả năng giao
tiếp truyền thong dữ liệu trên mạng giữa các thành phần điều khiển trong
hệ thống cũng được thực hiện.
Mạng máy tính cần đảm bảo tốc độ truyền trong những điều kiện
cụ thể, ngoài ra cần đảm bảo tính linh động và cần số lượng lớn điểm truy
cập. Vì thế, không cần phải lắp đặt dây dẫn; mạng cần có hệ thống quản
lý đơn giản, đảm bảo độ tin cậy cao, phù hợp với mọi kiểu thiết bị mạng.
Và trên hết, giá thành sản phẩm phải rẻ.
Trong một hệ thống tự động, nói chung PLC như con tim của hệ
thống điều khiển.với chương trình ứng dụng điều khiển (được lưu trữ
trong bộ nhớ PLC) trong việc thực thi. PLC thực hiện việc giám sát điều
khiển tình trạng hệ thống qua tín hiệu phản hồi của thiết bị đầu vào. Sau
đó dựa vào sự hợp lý của chương trình để xác trình tiến trình hoạt động
được thực hiện ở những thiết bị xuất cần thiết.

Thiết kế giao diện và mô phỏng hệ thống đèn giao thông thông minh

Page 1

PLC có thể được sử dụng ở những nhiệm vụ đơn giản có tính lặp
đi lặp lại hoặc một vài nhiệm cụ có thể được liên kết cùng nhau với thiết
bị điều khiển chủ hoặc máy tính chủ khác qua mạng giao tiếp để tích hợp
điều khiển của một quá trình phức tạp.
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu vài nét về plc và các ứng dụng
của nó, đặt biệt là trong hệ thống đèn giao thông bằng cách sử dụng
Wincc
NỘI DUNG
1.Yêu cầu bài toán
-Xây dựng giải thuật điều khiển dung PLCS7-300
-Dùng WinCC thiết kế giao diện giám sát
-Đèn giao thông thông minh hoạt động ở các chế độ
+Chế độ tự động:người dùng có khả năng set thời gian cho
hệ thống đèn (CD1)
+Chế độ điều khiển bằng tay(CD2)
+Chế độ chạy bình bình thường (từ 5h-11h) do lưu lượng xe
đông,nhưng khi về đêm (11h-5h) các đèn hoạt động ở chế độ midnight
(đèn vàng nhấp nháy T=5s)(CD3)
Điều kiện hoạt động của đèn :
Bên A và B hoạt động như nhau
Đỏ A=xanh C+ vàng C

B

Đỏ C=xanh A+vàng A
C

D

Thiết kế giao diện và mô phỏng hệ thống đèn giao thông thông minh

A

Page 2

2.Sơ đồ giải thuật
Begi
n
Chọn chế độ làm
việc
s
Chế
độ 1
Đ

s

Chế
độ 2
Đ

Chế
độ 3
Đ

End

Thiết...
LỜI MỞ ĐẦU
Nói chung hệ thống điều khiển tập hợp các máy móc thiết bị
điện tử ở một nơi nào đó để đảm ảo quá trình hoạt động sản xuất ổn định,
chính xác nhịp nhàng. Những thành tựu của sự tiến bộ khoa học kỹ
thuật, các nhiệm vụ phức tạp điều khiển phức tạp được hình thành nhờ
một hệ thống điều khiển tự động cao, đó chính bộ điều khiển lập trình
sự tham gia của máy tính. Ngoài việc giao tiếp vớic trường thiết
bị vào-ra (các bảng vận hành, động cơ, cảm biến, van…) khả năng giao
tiếp truyền thong dữ liệu trên mạng giữa các thành phần điều khiển trong
hệ thống cũng được thực hiện.
Mạng máy tính cần đảm bảo tốc đ truyền trong những điều kiện
cụ thể, ngoài ra cần đảm bảo tính linh động và cần số lượng lớn điểm truy
cập. thế, không cần phải lắp đặt dây dẫn; mạng cần hệ thống quản
đơn giản, đảm bảo độ tin cậy cao, phù hợp với mọi kiểu thiết bị mạng.
Và trên hết, giá thành sản phẩm phải rẻ.
Trong một hệ thống tự động, nói chung PLC như con tim của hệ
thống điều khiển.với chương trình ứng dụng điều khiển (được lưu trữ
trong bộ nhớ PLC) trong việc thực thi. PLC thực hiện việc giám sát điều
khiển tình trạng hệ thống qua tín hiệu phản hồi của thiết bị đầu vào. Sau
đó dựa vào sự hợp của chương trình đ xác trình tiến trình hoạt động
được thực hiện ở những thiết bị xuất cần thiết.
Thi t k giao di n và mô ph ng h th ng đèn giao thông thông minhế ế Page 1
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH BẰNG S7ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH BẰNG S7ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP - Người đăng: Lê Phúc Lành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH BẰNG S7ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 9 10 558