Ktl-icon-tai-lieu

đồ án kết cấu bê tông

Được đăng lên bởi Romeo Tri
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN KT CU BÊTÔNG 1
[1] TCXDVN356-2005, Tiêu chunthiếtkế bê tông và bêtông ct thép, Nhà
xut bn Xây dng, 2006.
[2] TCVN 2737-1995, Titrng và tác động – Tiêu chunthiếtkế, Nhà xut
bn Xây dng, 1995.
[3] Đồ án môn hc kết cu bê tông – Sàn sườn toàn khiloibndm(Theo
TCXDVN 356-2005), Võ Bá Tm (ch biên), Nhà xut bn Xây dng,
2007
B MÔN CÔNG TRÌNH GV: TS. Nguyn Minh Long
Khoa K Thut Xây Dng E-mail: minhlong_nguyen@yahoo.com
ĐH Bách Khoa, TP. HCM
ĐỒ ÁN KT CU BÊ TÔNG 1 SÀN NHÀ CÔNG NGHIP
Tài liu tham kho
đồ án kết cấu bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án kết cấu bê tông - Người đăng: Romeo Tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
đồ án kết cấu bê tông 9 10 121