Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án khí thải cho bụi gỗ

Được đăng lên bởi 11127021
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3798 lần   |   Lượt tải: 29 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Đồ án môn học
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ

GVHD: Th.S Nguyễn Văn Hiển
SVTH: Nhóm 3 - DH10MT
Nguyễn Khắc An

10127196

Hà Thị Huệ

10127056

Trương Thị Mỹ Loan

10127081

Trần Đức Tính

10127154

Lê Thị Tường Vy

10127193

TP. HCM, 30/05/2013

MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ

NHÓM 3 – DH10MT

Trang 1

Thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ
Danh sách các bảng
Bảng 1: Thống kê lưu lượng trên từng thiết bị máy móc
Bảng 2: Lưu lượng của tuyến ống phụ
Bảng 3: Lưu lượng của tuyến ống bất lợi
Bảng 4: Thống kê lưu lượng, đường kính vận tốc của các đoạn ống trong nhánh chính
Bảng 5: Thống kê lưu lượng, đường kính, vận tốc của các đoạn trong nhánh phụ
Bảng 6: Số lượng những điểm gây nên tổn thất trên tuyến cục bộ
Bảng 7: Kết quả tổn thất áp suất trên tuyến ống chính
Bảng 8: Kết quả tổn thất áp suất trên tuyến ống phụ
Bảng 9: Hệ số Kp theo lưu lượng
Bảng 10: Hệ số phân vùng Kv.
Danh sách các hình ảnh
Hình 1: Cấu tạo buồng lắng
Hình 2: Cấu tạo của một số loại buồng lắng
Hình 3: Cấu tạo của thiết bị lắng quán tính
Hình 4: Cấu tạo của thiết bị lá xách
Hình 5: Cấu tạo của cyclone
Hình 6: cấu tạo của cyclone đơn và cyclone nhóm
Hình 7: Kich thước và cấu tạo chi tiết của cyclone.

I.

MỞ ĐẦU

NHÓM 3 – DH10MT

Trang 2

Thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ
1.1 Đặt Vấn Đề
Ngày nay ô nhiễm không khí đang là một vấn đề đáng quan tâm của Việt Nam
cũng như toàn thế giới khi tốc đọ đô thị hóa ngày càng nhanh, số lượng các khu công
nghiệp, khu chế suất ngày càng tăng, ngày càng nhiều bệnh tật ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức khỏe con người có liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí. Các bệnh
về da, mặt, đặc biệt là hô hấp. vì vậy việc xử lí bụi và khí thải trong quá trình sản xuất
là điều tất yếu phải có trong các khu công nghiệp, nhà máy để bảo vệ môi trường
không khí.
Từ các sản phẩm tự nhiên như tre, nứa, gỗ, cói… Người ta có thể tạo ra các sản
phẩm rất đẹp mắt và rất hữu ích, tiện lợi dùng để trang trí trong gia đình, trường học,
bệnh viện, tuy nhiên trong quá trình tạo ra các sản phẩm đó, đặc biệt là sử dụng các
vật liệu từ gỗ. Từ đó nhiều nhà máy chế biến gỗ, các xưởng mộc mọc lên. Như chúng
ta đã biết trong quá trình chế biến gỗ thì việc xẻ gỗ, cửa gỗ, trà nhám, đánh bong tạo
ra rất nhiều loại bụi với các kích thước khác nhau gây ảnh hưởng rất ngiêm trọng đến
sức khỏe công nhân làm việc và khu dân cư xung quanh. Do đó việc thiết kế một hệ
thống xử lý bụi trong nhà máy chế biến gỗ trước khi th...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
Đ n môn h"c
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ
GVHD: Th.S Nguyễn Văn Hiển
SVTH: Nhóm 3 - DH10MT
Nguyễn Khắc An 10127196
Hà Thị Huệ 10127056
Trương Thị Mỹ Loan 10127081
Trần Đức Tính 10127154
Lê Thị Tường Vy 10127193
TP. HCM, 30/05/2013
MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đồ án khí thải cho bụi gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án khí thải cho bụi gỗ - Người đăng: 11127021
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đồ án khí thải cho bụi gỗ 9 10 588