Ktl-icon-tai-lieu

đồ án kho lạnh

Được đăng lên bởi Thien Minh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 9 lần
A. LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, kỹ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trọng trên thế
giới và ở cả Việt Nam ta. Nó thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế, đang phát
triển nhanh và hỗ trợ tích cực cho các ngành đó. Đặc biệt, là ngành công nghệ thực
phẩm, chế biến thịt, cá, rau quả…
Ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Những thành tựu về
khoa học kỹ thuật, đã được ứng dụng rộng rãi vào trong các ngành công nghiệp, cũng
như nông nghiệp. Do đó năng suất lao động ngày càng tăng, sản phẩm làm ra ngày
càng nhiều, mà nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế dẫn đến sản phẩm dư thừa. Để tiêu thụ
những hết sản phẩm dư thừa đó thì người ta phải chế biến và bảo quản nó, bằng cách
làm lạnh đông để xuất khẩu. Nhưng nước ta hiện nay còn rất ít những kho lạnh bảo
quản, không đáp ứng đủ nhu cầu.
Trước tình hình đó, với những kiến thức đã học và cùng với sự hướng dẫn tận
tình của thầy giáo Lê Quốc, em xin làm đồ án với đề tài “ thiết kế kho lạnh bảo
quản đông thịt bò với dung tích 500 tấn”, được đặt tại TP.HCM
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, nay em đã cơ bản hoàn thành nội
dung đề tài được giao. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, đã giúp đỡ nhóm em
hoàn thành đồ án này trong thời gian sớm nhất.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do kiến thức đã học còn hạn chế và kinh nghiệm
thực tế chưa có cùng với thời gian rất hạn hẹp, nên đồ án của em không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Em kính mong thầy cô đóng góp ý kiến để em hoàn thành đồ
án tốt nhất !
TP.HCM, tháng 12 năm 2013.
Nhóm sinh viên
Bùi Minh Thiện
Nguyễn Phú Đông
Lê Hoài Nhân
Đặng Văn Hiếu

1

Thời gian bắt đầu: 10 / 10 /2013
Thời gian kết thúc: 31 / 12 / 2013

B. ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
Tính toán thiết kế kho lạnh có dung tích E = 500tấn, có nhiệt độ bảo quản t0 = -300C,
nhiệt độ ngưng tụ tk = 400C, sản phẩm bảo quản là thị bò, kho lạnh đặt tại TP.HCM
có (t0 = 37,30c. 0 = 75%)

Các bước thực hiện:
1. Xác định kho lạnh cần xây dựng
2. Vẽ mặt bằng kho lạnh
3. Tính nhiệt kho lạnh
4. Chọn máy nén
5. Chọn chu trình và tính toán
6. Tính chọn thiết bị ngưng tụ
7. Tính chọn thiết bị bay hơi
8. Tính chọn các thiết bị phụ
9. Vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh
10. Thuyết minh sơ đồ

Giáo Viên Ra Đề
Ths. Nguyễn Duy Tuệ

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện
Bùi Minh Thiện
Nguyễn Phú Đông
Lê Hoài Nhân
Đặng Văn Hiếu

2

C. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................................
............................................
A. LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, kỹ thuật lạnh đã những thay đổi quan trọng trên thế
giới cả Việt Nam ta. thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế, đang phát
triển nhanh hỗ trợ tích cực cho các ngành đó. Đặc biệt, ngành công nghệ thực
phẩm, chế biến thịt, cá, rau quả…
Ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Những thành tựu về
khoa học kỹ thuật, đã được ứng dụng rộng rãi vào trong các ngành công nghiệp, cũng
như nông nghiệp. Do đó năng suất lao động ngày càng tăng, sản phẩm làm ra ngày
càng nhiều, mà nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế dẫn đến sản phẩm dư thừa. Để tiêu thụ
những hết sản phẩm dư thừa đó thì người ta phải chế biến bảo quản nó, bằng cách
làm lạnh đông để xuất khẩu. Nhưng nước ta hiện nay còn rất ít những kho lạnh bảo
quản, không đáp ứng đủ nhu cầu.
Trước tình hình đó, với những kiến thức đã học cùng với sự hướng dẫn tận
tình của thầy giáo Quốc, em xin làm đ án với đ tài thiết kế kho lạnh bảo
quản đông thịt bò với dung tích 500 tấn”, được đặt tại TP.HCM
Sau một thời gian học tập nghiên cứu, nay em đã bản hoàn thành nội
dung đề tài được giao. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, đã giúp đỡ nhóm em
hoàn thành đồ án này trong thời gian sớm nhất.
Mặc đã rất cố gắng nhưng do kiến thức đã học còn hạn chế kinh nghiệm
thực tế chưa cùng với thời gian rất hạn hẹp, nên đồ án của em không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Em kính mong thầy đóng góp ý kiến để em hoàn thành đồ
án tốt nhất !
TP.HCM, tháng 12 năm 2013.
Nhóm sinh viên
Bùi Minh Thiện
Nguyễn Phú Đông
Lê Hoài Nhân
Đặng Văn Hiếu
1
đồ án kho lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án kho lạnh - Người đăng: Thien Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
đồ án kho lạnh 9 10 275