Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi Tien Hoang
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 5129 lần   |   Lượt tải: 65 lần
Trường Đại Học Mỏ-Địa chất

Đồ án môn học QTCN và TK mỏ lộ thiên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Ngành khai khoáng là ngành rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và
chiếm tỷ trọng tương đối lớn của nền sản xuất công nghiệp nặng. Hàng năm ngành
công nghiệp khai khoáng đặc biệt là công nghiệp khai thác than đã đóng góp một
phần rất lớn vào ngân sách nhà nước. Đồng thời còn tạo ra công ăn việc làm cho
số đông lực lượng lao động, góp phần làm ổn định nền kinh tế, chính trị và trật tự
xã hội.
Hiện nay và trong nhiêu năm nữa, sản lượng khai thác lộ thiên vẫn chiếm
một tỷ trọng tuyệt đối trong hầu hết các sản phẩm mỏ: 75% đối với than; 100%
đối với các loại quặng kim loại, phi kim loại, vật liệu xây dựng, nguyên liệu hoá
chất. Nhiều dự án khai thác mỏ bằng phương pháp lộ thiên đang được nghiên
cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công hoặc đang được triển khai đưa vào hoạt
động.
“Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên” là môn học chính và rất
quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành khai thác. Môn học này cung cấp cho
sinh viên nhưng kiến thức cơ bản nhất về trình tự và cách tiến hành thiết kế một
mỏ lộ thiên. Để sinh viên có thể nắm và hiểu rõ hơn những kiến thức mà môn
học đã cung cấp thì việc làm đồ án là không thể thiếu. Sau một kì học tập và
nghiên cứu môn học này, chúng em đã được giao làm đồ án môn học “Quy
trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên” nhằm giúp mỗi sinh viên củng cố thêm
kiến thức đã được học.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đồ án môn học này không tránh
khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự tận tình hướng dẫn của thầy và các
bạn tham gia đóng góp để bản bài tập hoàn thành tốt hơn nữa. Chúng em xin
chân thành cám ơn sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của cô Lê Thị Thu Hoa để
chúng em hoàn thành đồ án môn học này.
Hà Nội, tháng 04 năm 2014
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 03

Lớp Liên thông Khai thác K6

- 1-

Nhóm 03

Trường Đại Học Mỏ-Địa chất

Đồ án môn học QTCN và TK mỏ lộ thiên

1. Trần Văn Bách
2. Trương Đức Cường
3. Nguyễn Đình Điệp
4. Lưu Sỹ Huy
5. Phạm Văn Kiên

6. Đào Văn Mỹ
7. Trần Văn Quyết
8. Nguyễn Văn Tân
9. Nguyễn Khang Tuân
10. Đặng Sơn Tùng

LỜI NHẬN XÉT CỦA CÔ GIÁO
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................
Trường Đại Học Mỏ-Địa chất Đồ án môn học QTCN và TK mỏ lộ thiên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Ngành khai khoáng là ngành rất quan trọng trong nền kinh tế quốc n
chiếm ttrọng tương đối lớn của nền sn xuất công nghiệp nặng. Hàng m nnh
ng nghiệp khai khoáng đặc biệt là ng nghiệp khai tc than đã đóng góp một
phần rất lớn vào ngân sách nhà nước. Đồng thời còn tạo ra công ăn việc làm cho
sđông lực lượng lao động, góp phần làm ổn định nền kinh tế, chính trị và trật t
hội.
Hiện nay và trong nhiêu năm nữa, sản lượng khai thác lộ thiên vẫn chiếm
một tỷ trọng tuyệt đối trong hầu hết các sản phẩm mỏ: 75% đối với than; 100%
đối với các loại quặng kim loại, phi kim loại, vật liệu xây dựng, nguyên liệu hoá
chất. Nhiều dự án khai thác mỏ bằng phương pháp lộ thiên đang được nghiên
cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công hoặc đang được triển khai đưa vào hoạt
động.
Quy trình công nghệ thiết kế mỏ lộ thiên môn học chính rất
quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành khai thác. Môn học này cung cấp cho
sinh viên nhưng kiến thức cơ bản nhất về trình tự và cách tiến hành thiết kế một
mỏ lộ thiên. Để sinh viên thể nắm hiểu hơn những kiến thức môn
học đã cung cấp thì việc làm đồ án không thể thiếu. Sau một học tập
nghiên cứu môn học này, chúng em đã được giao làm đồ án môn học Quy
trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên” nhằm giúp mỗi sinh viên củng cố thêm
kiến thức đã được học.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đồ án môn học này không tránh
khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự tận tình hướng dẫn của thầy các
bạn tham gia đóng góp để bản bài tập hoàn thành tốt hơn nữa. Chúng em xin
chân thành cám ơn sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của Thị Thu Hoa để
chúng em hoàn thành đồ án môn học này.
Hà Nội, tháng 04 năm 2014
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 03
Lớp Liên thông Khai thác K6 - 1- Nhóm 03
Đồ án mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án mỏ lộ thiên - Người đăng: Tien Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án mỏ lộ thiên 9 10 222