Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi nvquyetrsumef
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn tính toán, thiết kế Hộp giảm tôc bánh rang côn trụ hai cấp bang phần mềm Inventor. Thuyết minh rõ rang về tính toán, thiết kế: bánh rang trụ , bánh rang con; trục, chon ổ, then và các chi tiết máy khác. Tài lieu phục vụ cho sinh viên lamd đồ án, thi Olympic Cơ học có Ứng dung tin hoc hoc phàn Chi tiết máy.Pw: ngovanquyet
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY - Người đăng: nvquyetrsumef
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY 9 10 766