Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học chi tiết máy

Được đăng lên bởi 211t0116
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đây là bài mẫu, các bạn có thể tham khảo khung sườn
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY GVHD: TRẦN THIÊN PHÚC
SVTH: BÙI ANH M - 211T0116 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CHI TIẾT MÁY
SVTH:i Anh M MSSV: 211T0116
GVHD: PGS.TS Trần Thiên Phúc Ký tên:………………………
Ngày bắt đầu: ................ Ngày kết thúc: ................ Ngày bảo vệ: ……………….
ĐỀ TÀI
Đề số 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
(Phương án số : 9)
Lc vòng trên băng ti F, (N): 5500 N
Vn tc băng tải v, (m/s): 1 m/s
Đường kính tang dn D, (mm): 300 mm
Thi gian phc v L, (năm): 5 năm
S ngày làm/năm K
ng
, (ngày): 260 ngày
S ca làm trong ngày, (ca): 2 ca
t
1
, (giây): 27 giây
t
2
, (giây): 17 giây
T
1
= T
T
2
= 0.8T
Hệ thống dẫn động băng tải gồm: 1-Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; 2- Ni
trục đàn hồi; 3- Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp khai triển; 4- Bộ truyền xích ống
con lăn; 5- Băng tải. (Quay một chiều, tải va đp nhẹ, 1 ca làm vic 8 giờ).
Đồ án môn học chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học chi tiết máy - Người đăng: 211t0116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án môn học chi tiết máy 9 10 149