Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học: Công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Ngọn Lửa Hoang Dã
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2341 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án môn học: Công nghệ chế tạo máy

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy là một môn học quan
trọng đối với sinh viên theo học ngành cơ khí nói chung và sinh viên
ngành cơ khí chế tạo nói riêng. Đây là môn học đưa sinh viên vào nhiệm
vụ thiết kế, thành lập một quy trình công nghệ gia công chế tạo một sản
phẩm, đòi hỏi sinh viên phải vận dụng toàn bộ những kiến thức đã học
trong các môn học chuyên ngành, quan trọng nhất là môn học Công Nghệ
Chế Tạo Máy. Đồ án này không những giúp chúng ta hệ thống lại tất cả
các kiến thức về môn học công nghệ Chế Tạo Máy, Đồ Gá, Dao Cắt mà
còn giúp chúng ta giải quyết những vấn đề thực tế hơn.
Nhằm tạo cho sinh viên ngành Cơ khí hiểu rõ nhiệm vụ cũng như
vai trò của ngành, Đồ Án Môn Học Chế Tạo Máy là một phần bắt buộc
nằm trong mục tiêu giảng dạy của các trường Đại học, Cao đẳng, nhằm
tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp, đánh giá, so sánh kiến thức đã học
đưa ra phương án tốt nhất cho quy trình chế tạo chi tiết.
Đồ án môn học này chúng em được giao nhiệm vụ thiết kế chế tạo
chi tiết dạng Trục bậc. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy Huỳnh Văn
Sanh chúng em đã hoàn thành đồ án này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2013
Sinh viên thực hiện
TÔ NGỌC THỊNH
NGUYỄN VĂN VIỆT

GVHD: HUỲNH VĂN SANH
SVTH: TÔ NGỌC THỊNH – NGUYỄN VĂN VIỆT

1

Đồ án môn học: Công nghệ chế tạo máy
Phần I: Phân tích điều kiện làm việc và yêu cầu của sản phẩm .
1.1 công dụng của chi tiết trục:
- Để các chi tiết máy như :lắp mũi khoan, lắp buli
- Để truyền mô men xoắn
- Để đỡ chi tiết máy đồng thời truyền mômen xoắn.
1.2.Phân tích kết cấu yêu cầu kỹ thuật:
- Chi tiết dạng trục,
- độ không song song với A là 0.01mm
- Chiều dài toàn bộ 300 mm, đường kính phần lớn nhất 24
- Bề mặt 15 đạt độ nhám Ra=1,25
- Bề mặt A cần đạt độ nhám Ra=2,5
- Bề mặt rãnh then Ra=1,6
- Các bề mặt còn lại đạt Rz20
- Dung sai các kích thước chiều dài +0.05
1.3. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của sản phẩm:
- Chi tiết chiều dài lớn nhất là 300 mm và đường kính nhỏ nhất là
13do đó chi tiết có độ cứng vững không cao. Khi gia công ta tiến hành
dùng chống tâm hai đầu
- Chi tiết có dạng trục bậc nhằm đảm bảo điều kiện lắp ghép đồng
thời phù hợp với điều kiện phân bố tải trọng dọc trục để giảm tối đa
đường kính trục nhưng vẫn đảm bảo điều kiện bền và làm việc tin
cậy.Tuy nhiên do kết cấu trục là trục bậc sẽ gây tập trung ứng suất làm
giảm độ bền của chi tiết. Để làm giảm tập trung ứng suất ta tien hành bo
các góc lượn chuyển tiếp.
- Các mặt đầu và...
Đ án môn hc: Công ngh chế to máy
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy một môn học quan
trọng đối với sinh viên theo học ngành khí i chung sinh viên
ngành cơ khí chế tạo nói riêng. Đây môn học đưa sinh viên vào nhiệm
vụ thiết kế, thành lập một quy trình công nghệ gia công chế tạo một sản
phẩm, đòi hỏi sinh viên phải vận dụng toàn b những kiến thức đã học
trong các môn học chuyên ngành, quan trọng nhất là môn học Công Nghệ
Chế Tạo Máy. Đồ ány không những giúp chúng ta hệ thống lại tất cả
các kiến thức v môn học công nghệ Chế Tạo Máy, Đ Gá, Dao Cắt
còn giúp chúng ta giải quyết những vấn đề thực tế hơn.
Nhằm tạo cho sinh viên ngành Cơ khí hiểu rõ nhiệm vụ cũng như
vai trò của ngành, Đồ Án Môn Học Chế Tạo Máy là một phần bắt buộc
nằm trong mục tiêu giảng dạy của các trường Đại học, Cao đẳng, nhằm
tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp, đánh giá, so sánh kiến thức đã học
đưa ra phương án tốt nhất cho quy trình chế tạo chi tiết.
Đồ án môn học này chúng em được giao nhiệm vụ thiết kế chế tạo
chi tiết dạng Trục bậc. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy Huỳnh Văn
Sanh chúng em đã hoàn thành đồ án này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2013
Sinh viên thực hiện
TÔ NGỌC THỊNH
NGUYỄN VĂN VIỆT
GVHD: HUỲNH VĂN SANH 1
SVTH: TÔ NGỌC THỊNH – NGUYỄN VĂN VIỆT
Đồ án môn học: Công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học: Công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Ngọn Lửa Hoang Dã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đồ án môn học: Công nghệ chế tạo máy 9 10 457