Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học Tài chính tín dụng - Đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Abercrombie & Fitch Co. (ANF)”

Được đăng lên bởi Mảnh Vỡ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 5816 lần   |   Lượt tải: 16 lần
VIETHANIT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LỜI NÓI ĐẦU

Để tiến hành sản xuất kinh doanh thì vốn là yếu tố đầu tiên giữ vai trò quan trọng
và quyết định đối với một doanh nghiệp. Bởi vốn chính là đối tượng của quá trình trao
đổi, nếu thiếu hụt doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán không đảm bảo sự sống
cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác vốn là điều kiện để tồn tại và phát triển của bất
kỳ doanh nghiệp nào. Thật vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải quan
tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm
đem lại nhiều lợi nhuận nhất.
Thực tế hiện nay cho thấy, để có thể đứng vững và cạnh tranh trên thương trường,
chủ doanh nghiệp cần có những đối sách thích hợp, mà một trong những điều kiện cần
và đủ đó là quan tâm đặc biệt tới tình hình tài chính của mình. Nếu như việc cung ứng
sản xuất, tiêu thụ được tiến hành bình thường đúng tiến độ sẽ là tiền đề để đảm bảo
cho hoạt động tài chính có hiệu quả. Không kém phần quan trọng là việc tổ chức và
huy động các nguồn vốn kịp thời, việc quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn vốn
hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách
liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần các yêu cầu mang tính chất
chiến lược của mình, các doanh nghiệp cần phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn.
Như vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không những có ý nghĩa quan trọng
trong việc đánh giá tiềm lực vốn có của công ty, xem xét khả năng và thế mạnh trong
sản xuất kinh doanh mà thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh
nghiệp.
Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm
mọi cách để tăng cường nguồn vốn, và do vậy sự cạnh tranh cả trên thị trường vốn
cũng ngày càng trở nên quyết liệt.
Xuất phát từ những vấn đề trên nhóm em đã chọn đề tài:
“Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Abercrombie &
Fitch Co. (ANF)” nhóm đã phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh
nghiệp và một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc vốn của doanh nghiệp Abercrombie &
Fitch.
Đề tài gồm :
• Phần I: Cở sở lý luận về sử dụng vốn kinh doanh
• Phần II: Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
Abercrombie & Fitch
• Phần III: Một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc vốn của doanh nghiệp
Abercrombie & Fitch
Do kiến thức thực tế và hiểu biết còn hạn chế, nhóm 1 mong nhận được nhiều ý
kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để nhóm có thể có cái nhìn sâu sắc hơn, thực tế
hơn, giúp cho nhóm ti...
VIETHANIT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LỜI NÓI ĐẦU

Để tiến hành sản xuất kinh doanh thì vốn là yếu tố đầu tiên giữ vai trò quan trọng
và quyết định đối với một doanh nghiệp. Bởi vốn chính là đối tượng của quá trình trao
đổi, nếu thiếu hụt doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán không đảm bảo sự sống
cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác vốn điều kiện để tồn tại phát triển của bất
kỳ doanh nghiệp nào. Thật vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển thì phải quan
tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả, nhằm
đem lại nhiều lợi nhuận nhất.
Thực tế hiện nay cho thấy, để có thể đứng vững và cạnh tranh trên thương trường,
chủ doanh nghiệp cần có những đối sách thích hợp, mà một trong những điều kiện cần
đủ đó là quan tâm đặc biệt tới tình hình tài chính của mình. Nếu như việc cung ứng
sản xuất, tiêu thụ được tiến nh bình thường đúng tiến độ sẽ tiền đề để đảm bảo
cho hoạt động tài chính hiệu quả. Không kém phần quan trọng việc tổ chức
huy động các nguồn vốn kịp thời, việc quản lý, phân phối sử dụng c nguồn vốn
hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách
liên tục lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần các yêu cầu mang tính chất
chiến lược của mình, các doanh nghiệp cần phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn.
Như vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không những có ý nghĩa quan trọng
trong việc đánh giá tiềm lực vốn của công ty, xem xét khả năng thế mạnh trong
sản xuất kinh doanh thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh
nghiệp.
Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm
mọi cách để ng cường nguồn vốn, do vậy sự cạnh tranh c trên thị trường vốn
cũng ngày càng trở nên quyết liệt.
Xuất phát từ những vấn đề trên nhóm em đã chọn đề tài:
“Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Abercrombie &
Fitch Co. (ANF)” nhóm đã phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh
nghiệp và một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc vốn của doanh nghiệp Abercrombie &
Fitch.
Đề tài gồm :
Phần I: Cở sở lý luận về sử dụng vốn kinh doanh
Phần II: Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp
Abercrombie & Fitch
Phần III: Một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc vốn của doanh nghiệp
Abercrombie & Fitch
Do kiến thức thực tế hiểu biết còn hạn chế, nhóm 1 mong nhận được nhiều ý
kiến đóng góp của thầy các bạn để nhóm thể cái nhìn sâu sắc hơn, thực tế
hơn, giúp cho nhóm tiếp nhận kiến thức của môn học chuyên ngành của mình một
cách thuận lợi hơn và áp dụng tốt trong công việc sau này.
Nhóm 1 xin chân thành cảm ơn đến giảng viên Ngô Hải Quỳnh đã trực tiếp
hướng dẫn nhóm hoàn thành đồ án này.
GVHD: NGÔ HẢI QUỲNH Trang 1 NHÓM 1 – TM3C
Đồ án môn học Tài chính tín dụng - Đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Abercrombie & Fitch Co. (ANF)” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học Tài chính tín dụng - Đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Abercrombie & Fitch Co. (ANF)” - Người đăng: Mảnh Vỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đồ án môn học Tài chính tín dụng - Đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Abercrombie & Fitch Co. (ANF)” 9 10 250