Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nghịch lưu áp một pha

Được đăng lên bởi Hoàng Dê
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Điện_Điện Tử

ĐH SPKT Hưng Yên
MỤC LỤC

1
GVHD:Nguyễn Đình Hùng

Khoa Điện_Điện Tử

ĐH SPKT Hưng Yên
LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài mặc dù gặp phải rất nhiều những vấn đề khó khăn
song với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Đình Hùng cùng với sự chỉ bảo của các thầy cô
giáo Khoa Điện – Điện Tử và sự lỗ lực không ngừng của cả nhóm, đến nay chúng em đa
hoàn thành đề tài.. Tuy nhiên, do kiến thức của chúng em còn hạn chế, nên không thê
tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp
chân thành từ phía thầy Nguyễn Đình Hùng, cùng các thầy cô giáo Khoa Điện – Điện
Tử và các bạn đọc đê đề tài này của chúng em ngày càng hoàn thiện và phát triên lên mức
cao hơn trong thời gian gần nhất.
Sau 1 thời gian thực hiện đề tài tại khoa, chúng em đa được học hỏi rất nhiều kinh
nghiệm và kiến thức. Các thầy cô gióa trong khoa đa nhiệt tình chỉ bảo. Đặc biệt là sự
hướng dẫn rất nhiệt tình của thầy Nguyễn Đình Hùng đa giúp chúng em hoàn thành đề
tài này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

2
GVHD:Nguyễn Đình Hùng

Khoa Điện_Điện Tử

ĐH SPKT Hưng Yên

Nhận xét giáo viên hướng dẫn
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................
 


Đồ án nghịch lưu áp một pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nghịch lưu áp một pha - Người đăng: Hoàng Dê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án nghịch lưu áp một pha 9 10 96