Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nhôm oxit hoạt tính

Được đăng lên bởi hoan-pham
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 11252 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Đồ án tốt nghiệp

Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

MỤC LỤC
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
I.1. Giới thiệu chung về nhôm oxit...............................................................................5
I.1.1. Phân loại nhôm oxit.......................................................................................5
I.1.2. Cấu trúc của nhôm oxit..................................................................................8
I.1.3. Bề mặt riêng của nhôm oxit.........................................................................10
I.1.4. Tính axit của nhôm oxit...............................................................................10
I.1.5. Giới thiệu về γ -Al2O3.................................................................................10
I.2. Các phương pháp tổng hợp nhôm oxit.................................................................11
I.2.1. Tổng quan về phương pháp kết tủa.............................................................12
I.2.2. Đặc điểm của phương pháp.........................................................................13
I.3. Ứng dụng của nhôm oxit.......................................................................................13
I.3.1. Ứng dụng của gamma-oxit nhôm trong công nghệ lọc hoá dầu.................14
I.3.1.1. Ứng dụng làm chất xúc tác..................................................................14
I.3.1.2. Ứng dụng nhôm oxit làm chất mang...................................................16
I.3.2. Ứng dụng trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường.....................................17
I.3.3. Ứng dụng làm chất hấp phụ.........................................................................18
I.4. Tình hình nghiên cứu ở trong nước......................................................................18
THỰC NGHIỆM

21

II.1. Điều chế nhôm oxit hoạt tính bằng phương pháp kết tủa..................................21
II.1.1. Hoá chất và dụng cụ...................................................................................21
II.1.2. Quy trình điều chế nhôm oxit.....................................................................21
II.1.3. Quy trình tạo hạt nhôm oxit.......................................................................23
II.2. Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit......................................25
II.2.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD)....................................................25
II.2.2. Phương pháp phân tích nhiệt (TG/DTA)...................................
Đồ án tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
MỤC LỤC
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
I.1. Giới thiệu chung về nhôm oxit...............................................................................5
I.1.1. Phân loại nhôm oxit.......................................................................................5
I.1.2. Cấu trúc của nhôm oxit..................................................................................8
I.1.3. Bề mặt riêng của nhôm oxit.........................................................................10
I.1.4. Tính axit của nhôm oxit...............................................................................10
I.1.5. Giới thiệu về γ-Al2O3.................................................................................10
I.2. Các phương pháp tổng hợp nhôm oxit.................................................................11
I.2.1. Tổng quan về phương pháp kết tủa.............................................................12
I.2.2. Đặc điểm của phương pháp.........................................................................13
I.3. Ứng dụng của nhôm oxit.......................................................................................13
I.3.1. Ứng dụng của gamma-oxit nhôm trong công nghệ lọc hoá dầu.................14
I.3.1.1. Ứng dụng làm chất xúc tác..................................................................14
I.3.1.2. Ứng dụng nhôm oxit làm chất mang...................................................16
I.3.2. Ứng dụng trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường.....................................17
I.3.3. Ứng dụng làm chất hấp phụ.........................................................................18
I.4. Tình hình nghiên cứu ở trong nước......................................................................18
THỰC NGHIỆM 21
II.1. Điều chế nhôm oxit hoạt tính bằng phương pháp kết tủa..................................21
II.1.1. Hoá chất và dụng cụ...................................................................................21
II.1.2. Quy trình điều chế nhôm oxit.....................................................................21
II.1.3. Quy trình tạo hạt nhôm oxit.......................................................................23
II.2. Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit......................................25
II.2.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD)....................................................25
II.2.2. Phương pháp phân tích nhiệt (TG/DTA)...................................................26
II.2.3. Phương pháp đo độ xốp .............................................................................26
II.2.4. Đo độ bền cơ học........................................................................................31
GVHD: TS Vũ Thị Thu Hà 1 SV TH: Đặng Thị Thùy
Đồ án nhôm oxit hoạt tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nhôm oxit hoạt tính - Người đăng: hoan-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đồ án nhôm oxit hoạt tính 9 10 373