Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án “ phân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam”

Được đăng lên bởi Văn Nguyên
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1707 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam đang trên đà hội nhập cùng các tổ chức kinh tế
thế giới người ta thấy rằng sự tồn tại của một thị trường Bảo hiểm lành mạnh là một yếu tố
cấu thành cơ bản cho bất cứ nền kinh tế thành công nào. Nắm bắt được tầm quan trọng đó,
chính phủ Việt nam mở cửa cho một ngành mới đó là Ngành Dịch vụ bảo hiểm.
Được thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Prudential là một trong những tập
đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch
vụ tài chính và quản lý tài sản tại Vương quốc Anh, Mỹ và Châu Á. Prudential đã hoạt
động bảo hiểm nhân thọ tại Anh 161 năm. Hiện nay, Prudential có trên 22 triệu khách
hàng khắp thế giới và quản lý các quỹ với tổng trị giá trên 403 tỉ đô la Mỹ (245 tỉ bảng
Anh). Với mong muốn đáp ứng nhu cầu của thị trường mang lại sự an toàn về tài chính
cho khách hàng, tạo sự an tâm trong cuộc sống của người dân Việt Nam, Công ty bảo hiểm
Prudential đã cung cấp cho thị trường các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp với điều
kiện sống, phong cách sống và văn hoá của người Việt nam. Bên cạnh đó mục tiêu xây
dựng một đội ngũ đại lý hùng hậu, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, luôn biết đề
cao quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu là một trong những mục tiêu của công ty bảo
hiểm Prudential.
Một trong những hoạt động quan trọng để tạo nên sự thành công của công ty bảo
hiểm đó là các hoạt động truyền thông, nhằm nhận biết, thiết lập và duy trì những quan hệ
hữu ích giữa một tổ chức cá nhân với một cộng đồng liên quan có quyết định trực tiếp hay
gián tiếp đến sự thành bại của tổ chức cá nhân đó. Do đó chúng em đã chon đề tài “ phân
tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt
Nam”
Cuộc nghiên cứu này nhằm đưa ra thực trạng hoạt động truyền thông của
Prudential, tìm hiểu nguyên nhân qua đó đưa ra gợi ý cho các nhà quản trị hoạt động
truyền thông của Prudential có thể nâng cao được hiệu quả của hoạt động truyền thông,
xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp của Prudential đối với công chúng tại thị trường Việt
Nam.
Do hạn chế về mặt kiến thức, về kinh nghiệm thực tế, các mối quan hệ nên bài viết
còn nhiều thiếu sót. Rất mong sự giúp đỡ và góp ý của co và các bạn.
Xin cảm ơn!

Nhóm thực thiện:
Lê Thị HUyền Trang

Dương Thị Linh
Võ Thị Bảo Trâm

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HĐ QUAN HỆ TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG TY
PRUDENTIAL.
I. Khái quát chung về Quan hệ truyền thông
1. Khái niệm quan hệ quan hệ truyền thông
1.1. Khái niệm về quan hệ truyền thông
Quan hệ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam đang trên đà hội nhập cùng các tổ chức kinh tế
thế giới người ta thấy rằng stồn tại của một thị trường Bảo hiểm lành mạnh là một yếu tố
cấu thành cơ bản cho bất c nền kinh tế thành công nào. Nắm bắt được tầm quan trọng đó,
chính phủ Việt nam mở cửa cho một ngành mới đó là Ngành Dịch vụ bảo hiểm.
Được thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Prudential một trong những tập
đoàn dịch v tài chính hàng đầu thế giới cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch
vụ tài chính quản lý tài sản tại Vương quốc Anh, Mỹ Châu Á. Prudential đã hoạt
động bảo hiểm nhân thọ tại Anh 161 năm. Hiện nay, Prudential trên 22 triệu khách
hàng khắp thế giới quản các quỹ với tổng trị giá trên 403 tỉ đô la M (245 tỉ bảng
Anh). Với mong muốn đáp ng nhu cầu của thị trường mang lại sự an toàn về tài chính
cho khách hàng, tạo sự an tâm trong cuộc sống của người dân Việt Nam, Công ty bảo hiểm
Prudential đã cung cấp cho thị trường các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ p hp với điều
kiện sống, phong cách sống n hoá của người Việt nam. Bên cạnh đó mục tiêu xây
dựng một đội ngũ đại hùng hậu, chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, luôn biết đề
cao quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu một trong những mục tiêu của công ty bảo
hiểm Prudential.
Một trong những hoạt động quan trọng để tạo nên sự thành công của công ty bảo
hiểm đó là các hoạt động truyền thông, nhằm nhận biết, thiết lậpduy trì những quan hệ
hữu ích giữa một tổ chức cá nhân với một cộng đồng liên quan có quyết định trực tiếp hay
gián tiếp đến sự thành bại của tổ chứcnhân đó. Do đó chúng em đã chon đề tài “ phân
tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt
Nam
Cuộc nghiên cứu này nhằm đưa ra thực trạng hoạt động truyền thông của
Prudential, tìm hiểu nguyên nhân qua đó đưa ra gợi ý cho các nhà quản trị hoạt động
truyền thông của Prudential thể nâng cao được hiệu quả của hoạt động truyền thông,
xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp của Prudential đối với công chúng tại thị trường Việt
Nam.
Do hạn chế về mặt kiến thức, về kinh nghiệm thực tế, các mối quan hện bài viết
còn nhiều thiếu sót. Rất mong sự giúp đỡ và góp ý của co và các bạn.
Xin cảm ơn!
Nhóm thực thiện:
Lê Thị HUyền Trang
Đồ án “ phân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án “ phân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam” - Người đăng: Văn Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đồ án “ phân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam” 9 10 403