Ktl-icon-tai-lieu

đồ án quá trình công nghệ hóa học

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2288 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm được xây dựng trên
cơ sở khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Đặc điểm của lĩnh vực này là nghiên cứu những quy
luật hoạt động của các quá trình để định ra cơ cấu thiết bị, nhằm thích ứng với thực tế sản
xuất. Vì vậy, hiểu sâu về quá trình và thiết bị sẽ giúp cho các kỹ sư khả năng tính toán,
thiết kế thiết bị, khả năng vận hành, cải tiến hoặc đề xuất những thiết bị thích ứng nhất
cho một công nghệ cụ thể, với năng suất cao.
Như chúng ta đã biết kỹ thuật công nghệ hóa học bao gồm nhiều quá trình khác
nhau và được thực hiện trong các dạng thiết bị khác nhau. Trong đó nguyên vật liệu
thông qua các tác động tương tác về mặt vật lý, hóa lý và hóa học sẽ biến đổi chuyển hóa
để thành sản phẩm. Cùng với sự biến đổi về chất có sự thay đổi về năng lượng và động
lượng.
Vì vậy đối tượng của kỹ thuật công nghệ hóa học là các quá trình và thiết bị. Qua
nghiên cứu các quá trình được thực hiện trong thiết bị của công nghệ sản xuất các quá
trình được thực hiện trong thiết bị của công nghệ sản xuất các sản phẩm hóa học, sẽ tạo
điều kiện cải tiến quá trình cũ, cải tiến thiết bị, nhằm đổi mới công nghệ để tăng nhanh
sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác nghiên cứu quá trình và thiết bị cũng
nhằm tiến hành cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình sản xuất, áp dụng kỹ thuật tiên
tiến, nhằm giảm mức sử dụng nguyên vật liệu, chi phí chất đốt, năng lượng để đạt hiệu
quả kinh tế cao nhất.
Khác với các quá trình vật lý, quá trình hóa học làm thay làm biến đổi hoàn toàn
cấu tạo và thành phần hóa học hay tính chất hóa học của vật chất. Trong công nghệ hóa
học gồm nhiều phương pháp sản xuất rất khác nhau song nhìn chung các quá trình chế
biến đều được thực hiện bởi các quá trình vật lý, hóa lý giống nhau như lắng, lọc, đun
nóng, làm nguội, chưng luyện, hấp thụ, chiết, sấy khô, đông lạnh….
Các quá trình đều được tiến hành trong thiết bị. Vì vậy, các thiết bị trong nhà máy
hóa chất thực phẩm cũng nhiều loại, nhiều kiểu, song khi đảm nhận cùng nhiệm vụ thì
cũng có cùng nguyên tắc cấu tạo.

Page 1

Dựa trên những kiến thức đã học bài đồ án này đi sâu vào việc tìm hiểu và tính
toán các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học cụ thể là tính toán các thiết bị
truyền nhiệt và thiết kế tháp chưng luyện với những thông số đặt ra trước đó.

Page 2

NỘI DUNG
PHẦN I: TRUYỀN NHIỆT
I.
Tổng quan về quá trình truyền nhiệt
1. Các khái niệm và các phương thức truyền nhiệt

Trong công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hó...
LỜI MỞ ĐẦU
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất thực phẩm được xây dựng trên
cơ sở khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Đặc điểm của lĩnh vực này là nghiên cứu những quy
luật hoạt động của các quá trình để định ra cơ cấu thiết bị, nhằm thích ứng với thực tế sản
xuất. vậy, hiểu sâu về quá trình thiết bị sẽ giúp cho các kỹ khả năng tính toán,
thiết kế thiết bị, khả năng vận hành, cải tiến hoặc đề xuất những thiết bị thích ứng nhất
cho một công nghệ cụ thể, với năng suất cao.
Như chúng ta đã biết kỹ thuật công nghệ hóa học bao gồm nhiều quá trình khác
nhau được thực hiện trong các dạng thiết bị khác nhau. Trong đó nguyên vật liệu
thông qua các tác động tương tác về mặt vật lý, hóa lý và hóa học sẽ biến đổi chuyển hóa
để thành sản phẩm. Cùng với sự biến đổi về chất sự thay đổi về năng lượng động
lượng.
vậy đốiợng của kỹ thuật công nghệ hóa học các quá trình thiết bị. Qua
nghiên cứu các quá trình được thực hiện trong thiết bị của công nghệ sản xuất các quá
trình được thực hiện trong thiết bị của công nghệ sản xuất c sản phẩm hóa học, sẽ tạo
điều kiện cải tiến quá trình cũ, cải tiến thiết bị, nhằm đổi mới công nghệ để tăng nhanh
sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác nghiên cứu quá trình và thiết bị cũng
nhằm tiếnnh giới hóa tự động hóa các quá trình sản xuất, áp dụng kỹ thuật tiên
tiến, nhằm giảm mức sử dụng nguyên vật liệu, chi phí chất đốt, năng ợng để đạt hiệu
quả kinh tế cao nhất.
Khác với các quá trình vật lý, quá trình hóa học làm thay làm biến đổi hoàn toàn
cấu tạo thành phần hóa học hay tính chất hóa học của vật chất. Trong công nghệ hóa
học gồm nhiều phương pháp sản xuất rất khác nhau song nhìn chung các quá trình chế
biến đều được thực hiện bởi các quá trình vật , hóa giống nhau như lắng, lọc, đun
nóng, làm nguội, chưng luyện, hấp thụ, chiết, sấy khô, đông lạnh….
Các quá trình đều được tiến hành trong thiết bị. Vì vậy, các thiết bị trong nhà máy
hóa chất thực phẩm cũng nhiều loại, nhiều kiểu, song khi đảm nhận cùng nhiệm vụ thì
cũng có cùng nguyên tắc cấu tạo.
Page 1
đồ án quá trình công nghệ hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án quá trình công nghệ hóa học - Người đăng: Nguyễn Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
đồ án quá trình công nghệ hóa học 9 10 170