Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Tiền Nguyễn
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2711 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỒ ÁNTÀI CHÍNH TIỀN TỆ

 
RỦIRO TÍN DỤNG TRONG HOẠTĐỘNG KINH
DOANHCỦANGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI
 

GVHD:ThS. NGÔTHỊ MỸ THUÝ

 

Nhóm6

MSSV
1.NguyễnThịTiền1154030652
2.NguyễnLệHằng1211180164
3.NguyễnThịKiều1211180275
4.NguyễnTrườngThảo1211180980
5.LêThịThảoNguyên1211180853

NỘI DUNG

1

2

3

•

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

•

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG

•

KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1Kháiniệmvàphânloạirủirotíndụng:

1.1.1Kháiniệmrủirotíndụng:

Rủirotíndụnglàrủirophátsinhtrongquátrìnhcấptíndụngcủa
Ngânhàng,biểuhiệntrênthựctếquaviệckháchhàngkhôngt
rảđượcnợhoặctrảkhôngđúnghạntheocamkếtchoNgânhà
ng.

1.1.2Phânloạirủirotíndụng:

1.1.2.1Phânloạitheonguồngốchìnhthànhrủiro

Rủirotíndụng

Rủirogiaodịch

Rủi ro lựa chọn

Rủi ro đảm bảo

Rủidodanhmục

Rủi ro nghiệp vụ

Rủi ro nội tại

Rủi ro tập trung

1.1.2.2Phânloạitheotínhchấtcủarủiro

RỦI RO TÍN DỤNG

Rủirokháchquan

Rủirochủquan

1.2Cácchỉtiêuđánhgiárủirotíndụng

-Cácchỉtiêuđịnhlượng:
+Chỉtiêusửdụngvốn

+Chỉtiêudưnợ

+Chỉtiêunợquáhạn

+Vòngquayvốntíndụng

+Chỉtiêulãitreo:Đólàkhoảnlãitínhtrênnợquáhạnmàngânhàngchưathuhồiđượcv
ànhưvậychỉsốnàycàngthấpcàngtốt.
+Tỷtrọng nợxấu:Nợxấulànhữngkhoảnnợquáhạntrên90ngàymàkhôngđòiđược
vàkhôngđượctáicơcấu.

-Cácchỉtiêuđịnhtính:

+Mứcđộphânbốcáckhoảntíndụnggiữacáckháchhàngthuộccácnhómkhác
nhau.
+SựtuânthủcácquyđịnhvàcácchínhsáchtíndụngcủaNHNNvàcủachínhng
ânhàng.
+Sựđápứngcácyêucầucủakháchhàngvềchấtlượngdịchvụcungcấpchokh
áchhàng.

1.3Hệsốrủirotíndụng:

Thôngthường,tổngdưnợchovaycủangânhàngđượcchiathành3nhóm:
-Nhómdưnợcủacáckhoảntíndụngcóchấtlượngxấu
-Nhómdưnợcủacáckhoảntíndụngcóchấtlượngtrungbình
-Nhómdưnợcủacáckhoảntíndụngcóchấtlượngtốt

1.4Nguyênnhângâyrarủirotíndụng:

1.4.1Rủirotíndụngdonguyênnhânkháchquantừmôitrườngkinhdoanh:

-Domôitrườngpháplý.
-Dosựbiếnđộngcủakinhtế.

-Cạnhtranhgiữacáctổchứctíndụng.
-Hệthốngthôngtinhỗtrợtíndụngcònbấtcập.

-Nhữngrủirotừmôitrườngthiênnhiên.

Sựthayđổichínhsáchphápluậtcủanhànướcgâybấtlợichongânhàng.
-Sựthanhtra,kiểmtra,giámsátchưahiệuquảcủaNHTM.

-Sựtấncôngcủahàngnhậplậu.
-

1.4Nguyênnhângâyrarủirotíndụng:

1.4.2Rủirotíndụngnguyênnhânthuộcvềngườiđivay:

Sửdụngvốnsaimụcđíchsovớiphươngánkinhdoanhkhigiảingân,khôngcót
hiệnchítrongviệctrảnợvay.

Đốivớicácdoanhnghiệp,kinhnghiệmvànănglựchoạtđộngkinhdoanhcò
nđangởtrìnhđộthấp.

-Kháchhàngvayvốntạinhiềutổchứctíndụng.
-Hiệntượngcốý,cốtìnhlừađảo.
-Tháiđộthiếuthiệnchívàbấthợpt...
ĐỒ ÁNTÀI CHÍNH TIỀN TỆ
RỦIRO TÍN DỤNG TRONG HOẠTĐỘNG KINH
DOANHCỦANGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI
GVHD:ThS. NGÔTHỊ MỸ THUÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Đồ án tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tài chính tiền tệ - Người đăng: Tiền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đồ án tài chính tiền tệ 9 10 965