Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tháp đệm metylicnước

Được đăng lên bởi thuytientran-4ever
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

GVHD: PHẠM THỊ THU HOÀI

LỜI MỞ ĐẦU
Công nghệ hóa học cũng như các sản phẩm của nó có ảnh hưởng rất lớn
đến nhiều ngành sản xuất khác. Trong đó metylic là một sản phẩm khá được
quan tâm. Trong quy trình sản xuất, metylic thường được chưng cất để đạt
được nồng độ cao, thỏa mãn nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí vận chuyển,
lưu trữ.
Nhiệm vụ của đồ án này là thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng
tháp đệm có năng suất 6480 kg/h, nhập liệu ở nhiệt độ sôi với nồng độ 30% ,
sản phẩm đỉnh có nồng độ 97%, sản phẩm đáy có nồng độ 4% khối
lượng/khối lượng. Hệ thống được gia nhiệt bằng hơi nước có áp suất 2 at.
Việc thực hiện đồ án là một cơ hội tốt để sinh viên hệ thống hóa các kiến
thức đã học cũng như làm quen với việc lựa chọn tính toán các thiết bị thực tế.
Thực hiện đồ án là một bước để sinh viên làm quen với công việc của một kỹ
sư trong tương lai.
Đồ án này được thực hiện dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của cô
Phạm Thị Thu Hoài. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ của
cô trong thời gian qua để em có thể hoàn thành đồ án này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1

ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

GVHD: PHẠM THỊ THU HOÀI

MỤC LỤC
A. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………4
I. SƠ BỘ VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT …………………………………..4
II. SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU …………………………………………...5
2.1. Methanol ………………………………………………………………...5
2.2. Nước ……………………………………………………………………..5
2.3. Ứng dụng của methanol ………………………………………………….5
B. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ………………………………………………5
C. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH ………………………………………….7
I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT ………………………………………………….7
II. PHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THÁP ……………………………...8
III. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG …………………………………………..10
3.1. Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị đun nóng hỗn hợp đầu ……………10
3.2. Cân bằng nhiệt lượng của tháp chưng luyện ……………………………11
3.3. Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị ngưng tụ hoàn toàn ………………..11
3.4. Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị làm lạnh ……………………………12
IV. ĐƯỜNG KÍNH THÁP ĐỆM ……………………………………………12
4.1. Lượng hơi trung bình đi trong tháp …………………………………….12
4.1.1. Lượng hơi trung bình đi trong đoạn luyện ……………………………12
4.1.2. Lượng hơi trung bình đi trong đoạn chưng………………………….. 13
4.2. Khối lượng riêng trung bình ……………………………………………14
4.2.1. Khối lượng riêng trung bình pha lỏng……………………………… 14
4.2.2. Khối lượng riêng trung bình pha hơi …………………………………15
4.3. Tốc độ hơi đi trong tháp ………………………………………………..15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2

ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

GVHD: PHẠM ...
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ GVHD: PHẠM THỊ THU HOÀI
LỜI MỞ ĐẦU
Công nghệ hóa học cũng như các sản phẩm của nó có ảnh hưởng rất lớn
đến nhiều ngành sản xuất khác. Trong đó metylic là một sản phẩm khá được
quan tâm. Trong quy trình sản xuất, metylic thường được chưng cất để đạt
được nồng độ cao, thỏa mãn nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí vận chuyển,
lưu trữ.
Nhiệm vụ của đồ án này là thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng
tháp đệm có năng suất 6480 kg/h, nhập liệu ở nhiệt độ sôi với nồng độ 30% ,
sản phẩm đỉnh có nồng độ 97%, sản phẩm đáy có nồng độ 4% khối
lượng/khối lượng. Hệ thống được gia nhiệt bằng hơi nước có áp suất 2 at.
Việc thực hiện đồ án là một cơ hội tốt để sinh viên hệ thống hóa các kiến
thức đã học cũng như làm quen với việc lựa chọn tính toán các thiết bị thực tế.
Thực hiện đồ án là một bước để sinh viên làm quen với công việc của một kỹ
sư trong tương lai.
Đồ án này được thực hiện dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của cô
Phạm Thị Thu Hoài. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ của
cô trong thời gian qua để em có thể hoàn thành đồ án này.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
1
đồ án tháp đệm metylicnước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tháp đệm metylicnước - Người đăng: thuytientran-4ever
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đồ án tháp đệm metylicnước 9 10 128