Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử Robot scara

Được đăng lên bởi Ka Iên Kiên
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 9 lần
NH TOÁN THIT KẾ ROBOT Mã đề : 4281_6
MỤC LỤC
Trang
LỜI I ĐẦU 03
PHẦN I : PHÂN CH VÀ LỰA CHỌN CẤU TRÚC 04
1. Nội dung yêu cầu
2. Phân tích và lựa chọn cấu tc
3. Xây dựng cấu trúc robot 05
3.1. Mô hình cơ học Robot
3.2. Bậc tự do của Robot
3.3. Tọa độ khớp, kng gian khớp 06
3.4. Thiết lập hệ phương trình động học
3.4.1. Thiết lập ma trận trang thái khâu thaoc
3.4.2. Thiết lập ma trận trận trạng thái theo cấu trúc động học 07
3.4.3. Phương trình động học robot 08
3.4.4. Hệ phương trình động học
PHẦN II : GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC 10
1. Đặt các hệ trục tọa độ và lập bảng thông số D-H
2. Tính vận tốc điểm tác động cuối ,vận tốc góc khâu thao tác 12
3. Xây dựng quy luật chuyển động của các ku 13
4. Qũy đạo điểm tác động cuối 15
5. Bài toán động học ngược 17
PHẦN III : NH TOÁN LỰC 20
PHẦN IV : ĐỘNG LỰC HỌC CỦA ROBOT 24
PHẦN V : THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG ROBOT 30
Trang 1
Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử Robot scara - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử Robot scara - Người đăng: Ka Iên Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử Robot scara 9 10 884