Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hệ thống tháp sấy ngô năng suất 8 tấnh

Được đăng lên bởi huehoa711
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2399 lần   |   Lượt tải: 27 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
______________________


ĐỒ ÁN
Đề tài
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THÁP ĐỂ SẤY NGÔ
NĂNG SUẤT 8 tấn/h

Giáo viên:

PGS-TS Lê Nguyên Đương

Họ và tên :

Nguyễn Thị Huệ

Lớp

:

KTTP02-K57

MSSV

:

20123151

Hà nội, ngày 24 tháng 5 năm 2015

Đồ án QTTB: Thiết kế hệ thống tháp sấy ngô 8 tấnh

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………..3
CHƯƠNG I: Tổng quan về nguyên liệu ngô………..………………4
I.

Tình hình ngô ở Việt Nam và trên thế giới ………….……………4

Cấu tạo và thành phần hóa học của hạt ngô….……..……………...5
CHƯƠNG II: Tổng qua về phương pháp sấy………………………...7
II.

I.

II.

Công nghệ sấy……………………………………………………..7
1.

Bản chất của quá trình sấy………………………………….7

2.

Phân loại quá trình sấy………………………………………7

3.

Tác nhân sấy…………………………………………………9

4.

Chất tải nhiệt…………………………………………………10

5.

Nguồn nhiên liệu……………………………………………..11

Thiết bị sấy………………………………………………………….12

CHƯƠNG III: Động lực học quá trình sấy…………………………….18
I.

Những biến đổi cơ bản trong quá trình sấy……………………18

II.

Đặc điểm diễn biến của quá trình sấy…………………………20
1.

Giai đoạnlàm nóng vật………………………………….20

2.

Giai đoạn tốc độ sấy không đổi…………………………20

SV: Nguyễn Thị Huệ_20123151

Page 1

Đồ án QTTB: Thiết kế hệ thống tháp sấy ngô 8 tấnh

3.
III.

Giai đoạn tốc độ sấy giảm dần…………………………..21

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc đô sấy…………………………22

CHƯƠNG IV: Tính toán hệ thống tháp sấy ngô năng suất 8 tấn/h…..27
Chọn sơ bộ kết cấu………………….……..…….………………..27
Chọn chế độ sấy……..……………………………………………28
Tính toán quá trình cháy và hòa trộn……………………………...29
Tính lượng cân bằng ẩm cho từng vùng…………………………..34
Quá trình sấy lí thuyết………………………………………….....35
Tính toán các tổn thất nhiệt………………………………….…...37
Xây dựng quá trình sấy thực………………………………….….39
Cân bằng nhiệt…………………………………………………...42
Tính toán năng lượng tiêu hao…………………………………...44
Tính toán vùng làm mát………………………………………….45
Tính toán các thông số của tháp sấy……………………………..46
Tính toán thiết bị phụ trợ…………………………………………50
KẾT LUẬN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SV: Nguyễn Thị Huệ_20123151

Page 2

Đồ án QTTB: Thiết kế hệ thống tháp sấy ngô 8 tấnh

LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam là một trong những nước có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời trên
thế giới. Hiện nay, nông nghiệp vẫn còn chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu kinh
tế nước ta. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp vẫn chưa đạt được hiệu quả cao tương
xứng với vị trí của nó trong nền kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do các khâu thu
hoạch, bảo quản và chế biến nông sản tại nước...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
______________________
ĐỒ ÁN
Đề tài
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THÁP ĐỂ SẤY NGÔ
NĂNG SUẤT 8 tấn/h
Giáo viên: PGS-TS Lê Nguyên Đương
Họ và tên : Nguyễn Thị Huệ
Lớp : KTTP02-K57
MSSV : 20123151
Hà nội, ngày 24 tháng 5 năm 2015
Đồ án thiết kế hệ thống tháp sấy ngô năng suất 8 tấnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hệ thống tháp sấy ngô năng suất 8 tấnh - Người đăng: huehoa711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án thiết kế hệ thống tháp sấy ngô năng suất 8 tấnh 9 10 79