Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế kho bảo quản lạnh đông thủy sản 150 tấn

Được đăng lên bởi bui-bao-hieu
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đồ án Thiết kế kho bảo quản lạnh đông thủy sản 150 tấn - Người đăng: bui-bao-hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đồ án Thiết kế kho bảo quản lạnh đông thủy sản 150 tấn 9 10 910