Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thủy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày

Được đăng lên bởi Thanh Truong Ngoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3745 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thủy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày

Chương 1: Quy Trình Sản Xuất Thủy Tinh
Phần 1: Tổng quan về thủy tinh và sản xuất thủy tinh
I.

Sản phẩm thủy tinh:
Sản phẩm thủy tinh là sản phẩm của chất vô cơ nóng chảy, được làm quá lạnh về trạng thái
rắn mà không kết tinh. Về mặt công nghệ, sản phẩm thủy tinh được sản xuất theo trình tự:
nấu chảy phối liệu – tạo hình – làm nguội (không kết tinh).

II.

Nguồn gốc thuỷ tinh:
Nguồn gốc lịch sử của sản phẩm thuỷ tinh có thể được phân chia qua các giai đoạn tương
ứng với các phương pháp của quá trình sản xuất theo sau :
° Giai đoạn đầu tiên :
Xuyên suốt từ 1700 năm trước công nguyên đến 100 năm sau công nguyên.
Các cổ vật về thuỷ tinh đã có từ 1700 năm trước công nguyên tại Mesopotamia, tuy nhiên các
người thợ Ai Cập đã sớm biết làm các mẫu trang sức bằng thuỷ tinh từ 3000 năm trước công
nguyên – các di chỉ về lò thuỷ tinh đã chứng tỏ đều này. Tuy vậy, chúng ta không biết chính
xác khi nào và ở đâu con người bắt đầu làm ra thuỷ tinh. Các phương pháp ép và đúc như rót
thuỷ tinh luôn được sử dụng những kỹ thuật này chỉ tốt cho việc sản xuất các chén phẳng và
sâu, các sản phẩm lớn thậm chí không làm được, những viên thuỷ tinh được tin là có trong
giai đoạn này luôn được tìm thấy tại Trung Hoa. Sau thời Ai Cập các thợ thuỷ tinh đã phủ
nhiều màu sắc hơn lên các mẫu lọ, bình hoặc trang trí zíczắc lên bề mặt bình thuỷ tinh. Các
thợ làm thuỷ tinh tại Alexandria đã phát triển một kỹ thuật mới gọi là thuỷ tinh Mosaic –
thuỷ tinh khảm hay thuỷ tinh có cấu trúc kiểu men rạn , thuỷ tinh Millefiori với các mẫu hoa
văn đầy màu sắc là một loại của thuỷ tinh này.

Trong suốt triều đại Ai Cập thứ 18 ( 1600 – 1700 năm trước công nguyên ) việc sản xuất thuỷ
tinh đã thực sự bắt đầu với các sản phẩm chính là các cốc có chân và lọ.
Khoảng 200 năm trước công nguyên, các thợ thuỷ tinh Syria tại khu vực giữa Sidon và
Babylon đã đạt trình độ tiến bộ nhiều với việc khám phá ra ống thổi thuỷ tinh bằng kim loại.
Người thợ thuỷ tinh lấy giọt thuỷ tinh lỏng tại đầu cuối ống và không khí được thổi từ miệng
thổi, bề mặt tiếp xúc với không khí sẽ bị nguội một các nhanh chóng – các đồ vật nhỏ bị
Họ và tên: Vũ Đức Minh
MSSV: V0904382

Page 1

Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thủy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày
cứng trong khoảng 2÷3 phút, vật thể lớn thì khoảng 10 phút, các bình lọ thuỷ tinh được làm
dễ dàng với số lượng lớn. Sản phẩm thuỷ tinh trong giai đoạn...
Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày

 
I. !"#
Sản phẩm thy tinh sản phẩm ca chất nóng chảy, được làm quá lạnh về trạng thái
rắn không kết tinh. Về mặt công nghệ, sản phẩm thy tinh được sản xuất theo trình tự:
nấu chảy phối liệu – tạo hình – làm nguội (không kết tinh).
II. $%&'(
Nguồn gốc lịch sử ca sản phẩm thuỷ tinh thể được phân chia qua các giai đoạn tương
ứng với các phương pháp ca quá trình sản xuất theo sau :
° Giai đoạn đầu tiên :
Xuyên suốt từ 1700 năm trước công nguyên đến 100 năm sau công nguyên.
Các cổ vật về thuỷ tinh đã có từ 1700 năm trước công nguyên tại Mesopotamia, tuy nhiên các
người thợ Ai Cập đã sớm biết làm các mẫu trang sức bằng thuỷ tinh từ 3000 năm trước công
nguyên các di chỉ về thuỷ tinh đã chứng tỏ đều này. Tuy vậy, chúng ta không biết chính
xác khi nào và ở đâu con người bắt đầu làm ra thuỷ tinh. Các phương pháp ép và đúc như rót
thuỷ tinh luôn được sử dụng những kỹ thuật này chỉ tốt cho việc sản xuất các chén phẳng
sâu, các sản phẩm lớn thậm chí không làm được, những viên thuỷ tinh được tin trong
giai đoạn này luôn được tìm thấy tại Trung Hoa. Sau thời Ai Cập các thợ thuỷ tinh đã ph
nhiều màu sắc hơn lên các mẫu lọ, bình hoặc trang trí zíczắc lên bề mặt bình thuỷ tinh. Các
thợ làm thuỷ tinh tại Alexandria đã phát triển một kỹ thuật mới gọi thuỷ tinh Mosaic
thuỷ tinh khảm hay thuỷ tinh có cấu trúc kiểu men rạn , thuỷ tinh Millefiori với các mẫu hoa
văn đầy màu sắc là một loại ca thuỷ tinh này.
Trong suốt triều đại Ai Cập thứ 18 ( 1600 – 1700 năm trước công nguyên ) việc sản xuất thuỷ
tinh đã thực sự bắt đầu với các sản phẩm chính là các cốc có chân và lọ.
Khoảng 200 năm trước công nguyên, các thợ thuỷ tinh Syria tại khu vực giữa Sidon
Babylon đã đạt trình độ tiến bộ nhiều với việc khám phá ra ống thổi thuỷ tinh bằng kim loại.
Người thợ thuỷ tinh lấy giọt thuỷ tinh lỏng tại đầu cuối ống và không khí được thổi từ miệng
thổi, bề mặt tiếp xúc với không khí sẽ bị nguội một các nhanh chóng các đồ vật nhỏ bị
H v tên: V Đc Minh
MSSV: V0904382 Page 1
Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thủy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thủy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày - Người đăng: Thanh Truong Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án thiết kế Quy trình và Lò bể liên tục sản xuất thủy tinh kính tấm năng suất 120 tấn/ngày 9 10 608