Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án: Tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy đồng oxit với năng suất 300 tấn/ngày

Được đăng lên bởi Thu Phạm
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 4473 lần   |   Lượt tải: 86 lần
Đồ án: Tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy đồng oxit với năng suất 300 tấn/ngày - Người đăng: Thu Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đồ án: Tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy đồng oxit với năng suất 300 tấn/ngày 9 10 237