Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp: Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt

MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền
kinh tế, ngày càng có nhiều công trình nhà cao tầng đã và đang được xây
dựng lên. Để thi công được các công trình này thì công tác trắc địa là rất quan
trọng. Nhiệm vụ chính của công tác trắc địa trong thi công nhà cao tầng là
đảm bảo cho nó được xây dựng đúng vị trí thiết kế, đúng kích thước hình học
và điều quan trọng nhất của công tác trắc địa đối với nhà cao tầng là đảm bảo
độ thẳng đứng của nó.
Để đảm bảo độ thẳng đứng của tòa nhà trên suốt chiều cao cần xây
dựng theo đúng thiết kế, các trục chính của công trình tại tất cả các tầng xây
dựng đều phải được định vị cho cùng nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng đi
qua các trục tương ứng trên mặt bằng gốc.
Ngày nay, với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc
chuyển trục công trình lên cao đã đạt được độ chính xác cao hơn rất nhiều.
Nhưng do các công trình nhà cao tầng ngày càng cao hơn nên cần thiết phải
tìm ra một phương án chuyển trục công trình lên cao vừa khả thi lại vừa đạt
được độ chinh xác cao hơn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với việc thi
công nhà cao tầng.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển trục công trình lên cao
đối với thi công các công trình nhà cao tầng nên khi được giao đồ án tốt
nghiệp tôi đã chọn đề tài: “ Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ
GPS ”.
Nội dung của đồ án gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng
Chương 2: Các phương pháp chuyển trục công trình lên cao’
Chương 3: Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS

SV: Hoµng NghÜa Tµi

Líp: Tr¾c §Þa A – K51
1

§å ¸n tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt

Do còn hạn chế về trình độ nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu
sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các Thầy, Cô cùng
các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các Thầy, Cô trong Khoa
Trắc địa cùng các bạn, đặc biệt là Cô giáo Hoàng Thị Minh Hương đã chỉ
bảo tận tình và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đồ án này.
Hà Nội , tháng năm 2011
Sinh viên thực hiện
Hoàng Nghĩa Tài

SV: Hoµng NghÜa Tµi

Líp: Tr¾c §Þa A – K51
2

§å ¸n tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
TRONG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG
1.1.

THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ TRÊN KHU VỰC XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1.1. Cấu trúc hệ thống lưới thi công nhà cao tầng
Lưới khống chế thi công là mạng lưới mặt bằng có kết cấu dạng ô
vuông, lưới ta...
§å ¸n tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền
kinh tế, ngày càng có nhiều công trình nhà cao tầng đã và đang được xây
dựng lên. Để thi công được các công trình này thì công tác trắc địa là rất quan
trọng. Nhiệm vụ chính của công tác trắc địa trong thi công nhà cao tầng là
đảm bảo cho nó được xây dựng đúng vị trí thiết kế, đúng kích thước hình học
và điều quan trọng nhất của công tác trắc địa đối với nhà cao tầng là đảm bảo
độ thẳng đứng của nó.
Để đảm bảo độ thẳng đứng của tòa nhà trên suốt chiều cao cần xây
dựng theo đúng thiết kế, các trục chính của công trình tại tất cả các tầng xây
dựng đều phải được định vị cho cùng nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng đi
qua các trục tương ứng trên mặt bằng gốc.
Ngày nay, với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc
chuyển trục công trình lên cao đã đạt được độ chính xác cao hơn rất nhiều.
Nhưng do các công trình nhà cao tầng ngày càng cao hơn nên cần thiết phải
tìm ra một phương án chuyển trục công trình lên cao vừa khả thi lại vừa đạt
được độ chinh xác cao hơn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với việc thi
công nhà cao tầng.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển trục công trình lên cao
đối với thi công các công trình nhà cao tầng nên khi được giao đồ án tốt
nghiệp tôi đã chọn đề tài: “ Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ
GPS ”.
Nội dung của đồ án gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng
Chương 2: Các phương pháp chuyển trục công trình lên cao’
Chương 3: Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS
SV: Hoµng NghÜa Tµi Líp: Tr¾c §Þa A K51
1
Đồ án tốt nghiệp: Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp: Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp: Chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS 9 10 516