Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử

Được đăng lên bởi Nguyen Huy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ ĐIỆN tử đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước
dùng biến tần giám sát SCADA dùng wincc

I.ĐẶT VẤN ĐỀ :
Ngày nay với sự phát triển của công nghiệp điện - điện tử, kỹ thuật số các hệ thống
điều khiển dần dần được tự động hóa. Với những kỹ thuật tiên tiến như vi xử lí,
PLC, vi mạch số… được ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển, thì các hệ thống điều
khiển cơ khí thô sơ, với tốc độ xử lí chậm chạp ít chính xác được thay thế bằng các
hệ thống điều khiển tự động với các lệnh chương trình đã được thiết lập trước.
Trong quá trình hoạt động ở các nhà xưởng, xí nghiệp hiện nay, việc tiết kiệm
điện năng là nhu cầu rất cần thiết,bên cạnh đó nghành công nghiệp ngày cảng phát
triển các cộng ty xí nghiệp đã đưa tự động hóa vào sản xuất để tiện ích cho việc
quản lý dây chuyền và sản phẩm cho toàn bộ hệ thống một cách hợp lý là yêu cầu
thiết yếu(giám sát SCADA).sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như khâu quản
lý một cách dễ dàng.
Để đáp ứng được yêu cầu đó em đã tiến hành nghiên cứu tài liệu điều khiển lập
trình với PLC và đã giải quyết được vấn đề đặt ra.
. Em đã tiến thành thực hiện đề tài: “đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước
dùng biến tần giám sát SCADA dùng wincc” .
II.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI :
Với thời gian ngắn, cũng như kiến thức còn hạn hẹp.chúng em đã cố gắng hết sức
để hoàn thành đề tài này, nhưng chỉ giải quyết được những vấn đề sau :
Mô hình hoàn chỉnh.
Đảm bảo đếm và phân loại giám sát tốt.
Luân phiên động cơ.
Có chế độ tự động và chế độ vận hành bằng tay chỉnh biến tần

III.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :
Mục đích trước hết khi thực hiện đề tài này là để hoàn tất chương trình học.
Đề tài này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những sinh viên khóa sau. Giúp
họ hiểu rõ hơn về thiết bị điều khiển khả trình PLC.
Quá trình thực hiện đề tài là một cơ hội để chúng em tự kiểm tra lại những kiến
thức đã được học ở trường, đồng thời phát huy tính sáng tạo, khả năng giải quyết
một vấn đề theo yêu cầu đặt ra.
TÊN ĐỀ TÀI:
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO KÍCH THƯỚC
NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :
- Cơ khí:
+ Thiết kế , thi công hoản thiện băng tải.
+ Lắp đặt xylanh- pittông, cảm biến trên dây chuyển băng tải.
+ Truyền động băng tải bẳng động cơ AC(điều khiển tốc độ bằng
biến tẩn).
- Điện tử:
+ Sử dụng PLC S7-200.
- Lập trình:
+ Ngôn ngữ lập trình simatic S7-200.
+ Hệ thống giám sát SCADA.
- Mục tiêu đề tài:
+ Phân loại sản phẩm theo kích thước.

+ Giám sát dây chuyền trên SCADA.
+ Điều khiển tốc độ động cơ bằng biến tần.
..........................................
M...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ ĐIỆN tử đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước
dùng biến tần giám sát SCADA dùng wincc
I.ĐẶT VẤN ĐỀ :
Ngày nay với sự phát triển của công nghiệp điện - điện tử, kỹ thuật số các hệ thống
điều khiển dần dần được tự động hóa. Với những kỹ thuật tiên tiến như vi xử lí,
PLC, vi mạch số… được ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển, thì các hệ thống điều
khiển cơ khí thô sơ, với tốc độ xử lí chậm chạp ít chính xác được thay thế bằng các
hệ thống điều khiển tự động với các lệnh chương trình đã được thiết lập trước.
Trong quá trình hoạt động ở các nhà xưởng, xí nghiệp hiện nay, việc tiết kiệm
điện năng là nhu cầu rất cần thiết,bên cạnh đó nghành công nghiệp ngày cảng phát
triển các cộng ty xí nghiệp đã đưa tự động hóa vào sản xuất để tiện ích cho việc
quản lý dây chuyền và sản phẩm cho toàn bộ hệ thống một cách hợp lý là yêu cầu
thiết yếu(giám sát SCADA).sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như khâu quản
lý một cách dễ dàng.
Để đáp ứng được yêu cầu đó em đã tiến hành nghiên cứu tài liệu điều khiển lập
trình với PLC và đã giải quyết được vấn đề đặt ra.
. Em đã tiến thành thực hiện đề tài: “đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước
dùng biến tần giám sát SCADA dùng wincc” .
II.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI :
Với thời gian ngắn, cũng như kiến thức còn hạn hẹp.chúng em đã cố gắng hết sức
để hoàn thành đề tài này, nhưng chỉ giải quyết được những vấn đề sau :
Mô hình hoàn chỉnh.
Đảm bảo đếm và phân loại giám sát tốt.
Luân phiên động cơ.
Có chế độ tự động và chế độ vận hành bằng tay chỉnh biến tần
Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử - Người đăng: Nguyen Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử 9 10 178