Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014

Được đăng lên bởi Kin Heo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014

ĐÈ TÀI: NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU.
1.1. Sự cần thiết thực hiện đề tài.
1.1.1. Yêu cầu về chuyên môn.
1.1.2. Yêu cầu về kinh tế - xã hội.
1.1.3. Yêu cầu về lịch sử.
1.2. Tổng quan về đề tài.
1.2.1. Khái niệm chung.
1..2. Đặc điểm, phân loại và nguyên tắc thiết kế.
1.2.3. Lịch sử hình thành và phát triển.
1.3. Thực trạng xây dựng công trình trong và ngoài nước.
1.3.1. Trong nước.
1.3.2. Ngoài nước.
CHƯƠNG II: VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ
HỘI CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG.
2.1. Họa đồ vị trí, bản đồ hiện trạng khu đất xây dựng.
2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu đất xây dựng.
2.2.1. Nhiệt độ không khí – cường độ bức xạ.
2.2.2. Độ ẩm.
2.2.3. Lượng mưa.
2.2.4. Hướng gió.
2.2.5. Địa chất.
2.3. Đánh giá sơ bộ về khu đất xây dựng.
2.3.1. Đánh giá khả năng sinh lợi của khu đất.
2.3.2. Đánh giá hệ thống giao thông kết nối.
CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC.
4.1. Giải pháp quy họach Tổng mặt bằng.
4.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc.

4.2.1. Giải pháp mặt bằng.
4.2.2. Giải pháp hình khối.
4.2.3. Giải pháp mặt cắt.
4.2.4. Giải pháp mặt đứng.
4.3. Giải pháp kết cấu.
4.4. Giải pháp kỹ thuật khác.
Kết luận.
Danh mục tài liệu tham khảo.

…

GVHD KT: THS.KTS Phan Tiến Vinh.
GVHD KC: KS. Lê Chí Phát.
SVTH: Võ Quí Phú.

Page 1

Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014

ĐÈ TÀI: NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA

Phần 1

KIẾN TRÚC
(85%)

GVHD KIẾN TRÚC
SVTH
LỚP
MSV

GVHD KT: THS.KTS Phan Tiến Vinh.
GVHD KC: KS. Lê Chí Phát.
SVTH: Võ Quí Phú.

: THS.KTS PHAN TIẾN VINH
: VÕ QUÍ PHÚ
: 11KT1
: 111250652145

Page 2

Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014

ĐÈ TÀI: NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
1.1 Sự cần thiết thực hiện đề tài
1.1.1 Yêu cầu về chuyên môn
- Công trình “Nhà trưng bày Hoàng Sa” sẽ là nơi trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tư
liệu lịch sử, pháp lý cũng như các cơ sở về lịch sử, chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo
Hoàng Sa.
- Đây cũng là địa chỉ để tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, nuôi dưỡng ý chí
đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam; giúp cho bạn bè
quốc tế hiểu thêm về Hoàng Sa và ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong việc
thực thi, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
- Vấn đề Hoàng Sa hiện nay là một vấn đề nóng bỏng trên thế giới khi Trung Quốc dặt
giàn khoang HD-981 trên hải phận của Việt Nam. Vì vậy đề tài như một lời kêu gọi mọi
người toàn dân cả nước cùng đấu ...
Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014 ĐÈ TÀI: NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA
MỤC LỤC:
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU.
1.1. Sự cần thiết thực hiện đề tài.
1.1.1. Yêu cầu về chuyên môn.
1.1.2. Yêu cầu về kinh tế - xã hội.
1.1.3. Yêu cầu về lịch sử.
1.2. Tổng quan về đề tài.
1.2.1. Khái niệm chung.
1..2. Đặc điểm, phân loại và nguyên tắc thiết kế.
1.2.3. Lịch sử hình thành và phát triển.
1.3. Thực trạng xây dựng công trình trong và ngoài nước.
1.3.1. Trong nước.
1.3.2. Ngoài nước.
CHƯƠNG II: VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ
HỘI CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG.
2.1. Họa đồ vị trí, bản đồ hiện trạng khu đất xây dựng.
2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu đất xây dựng.
2.2.1. Nhiệt độ không khí – cường độ bức xạ.
2.2.2. Độ ẩm.
2.2.3. Lượng mưa.
2.2.4. Hướng gió.
2.2.5. Địa chất.
2.3. Đánh giá sơ bộ về khu đất xây dựng.
2.3.1. Đánh giá khả năng sinh lợi của khu đất.
2.3.2. Đánh giá hệ thống giao thông kết nối.
CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC.
4.1. Giải pháp quy họach Tổng mặt bằng.
4.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc.
4.2.1. Giải pháp mặt bằng.
4.2.2. Giải pháp hình khối.
4.2.3. Giải pháp mặt cắt.
4.2.4. Giải pháp mặt đứng.
4.3. Giải pháp kết cấu.
4.4. Giải pháp kỹ thuật khác.
Kết luận.
Danh mục tài liệu tham khảo.
GVHD KT: THS.KTS Phan Tiến Vinh. Page 1
GVHD KC: KS. Lê Chí Phát.
SVTH: Võ Quí Phú.
Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014 - Người đăng: Kin Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp cử nhân kiến trúc 2011 - 2014 9 10 60