Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp Hệ thống lái

Được đăng lên bởi nguyendiep2206
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1589 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI ................................... 2
1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI : ............................................... 2
1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng: (H.1-1a)................................................ 2
1.1.2. Truyền các momen quay có trị số khác nhau đến các bánh xe
chủ động ở bên trái và bên phải.(H.1-1b)................................................. 2
1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên.................................... 2
1.2. Một số bộ phận cơ bản của hệ thống lái. .............................................. 3
1.2.1. Vành tay lái : (volant) .................................................................... 4
1.2.2. Trụ lái : .......................................................................................... 5
1.2.3 Hộp số lái: ...................................................................................... 8
1.2.4. Hình thang lái : ............................................................................ 15
1.3 Các thông số cơ bản của hệ thống lái : ................................................ 18
1.3.1 Động học của hệ thống lái :........................................................... 18
1.3.1.1. Tỷ số truyền của hệ thống lái ôtô :......................................... 18
1.3.1.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng :................................... 20
1.3.2. Hình học lái : ............................................................................... 23
1.3.2.1. Góc doãng : ........................................................................... 23
1.3.2.2. Góc nghiêng dọc :.................................................................. 27
1.3.2.3.Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng :.......................... 29
1.3.2.4. Độ chụm đầu : ....................................................................... 30
1.3.2.5. Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe : ............................ 31
1.4.Các yêu cầu của hệ thống lái :............................................................. 31
CHƯƠNG 2 CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG ................................ 33
2.1. HỆ THỐNG LÁI HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : ........................... 33
2.1.1. Khái niệm : Hệ thống lái cho phép tác động lên hai bánh xe
phía........................................................................................................ 33
2.1.2.Cấu tạo :....................................................................................... 33
2.1.3. Nguyên lý làm việ...
SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: YÊU CU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI ................................... 2
1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI : ...............................................2
1.1.1 Xoayc bánh dn hướng: (H.1-1a)................................................2
1.1.2. Truyn các momen quay tr số khác nhau đến các bánh xe
ch động ở bên trái và bên phi.(H.1-1b).................................................2
1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai pơng pháp trên.................................... 2
1.2. Một số bộ phận bản của hệ thng i. ..............................................3
1.2.1. Vành tay lái : (volant) .................................................................... 4
1.2.2. Tri :..........................................................................................5
1.2.3 Hộp số lái: ......................................................................................8
1.2.4. Hình thang lái : ............................................................................ 15
1.3 Các thông số cơ bản của hệ thng lái : ................................................ 18
1.3.1 Động học ca hệ thống lái :...........................................................18
1.3.1.1. T số truyn của hệ thống i ôtô :......................................... 18
1.3.1.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng :................................... 20
1.3.2. Hình học i : ............................................................................... 23
1.3.2.1. Góc doãng : ........................................................................... 23
1.3.2.2. Góc nghiêng dọc :.................................................................. 27
1.3.2.3.Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng :..........................29
1.3.2.4. Độ chụm đầu : ....................................................................... 30
1.3.2.5. Độ bẹt ca hainh xe trước khi quay xe :............................31
1.4.Các yêu cầu của hệ thống i :.............................................................31
CHƯƠNG 2 CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG ................................ 33
2.1. HỆ THỐNG I HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : ...........................33
2.1.1. Khái nim : Hệ thống lái cho phép tác động lên hai nh xe
phía........................................................................................................ 33
2.1.2.Cu tạo :.......................................................................................33
2.1.3. Nguyên m việc :.................................................................... 34
Đồ án tốt nghiệp Hệ thống lái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp Hệ thống lái - Người đăng: nguyendiep2206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp Hệ thống lái 9 10 956