Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi LANGXD3K5
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

KHOA CÔNG TRÌNH

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án tốt nghiệp là một môn học tổng hợp tất cả những kiến thức chuyên
ngành mà sinh viên đã được lĩnh hội trong suốt quá trình học tập.
Trong suốt thời gian học, được sự tận tình dạy dỗ, chỉ bảo kiến thức của
các thầy cô giáo, cùng với sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Với vốn kiến thức
đã được học, và kinh nghiệm thực tế, sau 12 tuần thực hiện nay em đã hoàn
thành đồ án tốt nghiệp này. Trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp, với
lượng kiến thức tổng hợp đã giúp em hiểu sâu hơn những kiến thức chuyên
ngành mà em đã được học trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên do trình độ, kinh
nghiệm hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện
đồ án, em rất mong các thầy cô thông cảm và tận tình chỉ bảo, để em có thể hoàn
thiện thêm kiến thức của mình.
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các thầy cô giáo trong trường
Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải đã hết lòng chỉ bảo, truyền đạt kiến
thức cho em trong suốt 2 năm học qua. Em xin chân thành cảm Thầy Nguyễn
Duy Hưng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 10 năm 2015
Sinh viên
Nguyễn Văn Thịnh

SVTH : NGUYỄN VĂN THỊNH

Trang 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

KHOA CÔNG TRÌNH

PHẦN I

KIẾN TRÚC

Gi¶ng viªn híng dÉn

:

Th.S NGUYỄN DUY HƯNG

Sinh viªn thùc hiÖn

:

NGUYỄN VĂN THỊNH

LỚP

: 64DLDD01

M· sè Sinh viªn

:

64DLDD3068

Nhiệm vụ:
- Thuyết minh kiến trúc công trình.
- Các bản vẽ kèm theo:
1. KT 01 - Mặt bằng tổng thể công trình.
2. KT 02 - Mặt bằng tầng 1,2 công trình.
3. KT 03 - Mặt bằng tầng 3 đến 8 và mái công trình.
4. KT 04 – Mặt đứng trục 1-7 và A-D.
5. KT 05 – Mặt cắt A-A .
6. KT 06 – Mặt cắt B-B và C-C .

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
I.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
SVTH : NGUYỄN VĂN THỊNH

Trang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

KHOA CÔNG TRÌNH

1.1. Sự cần thiết đầu tư:
Nhà ở và dịch vụ thương mại là loại hình nhà ở đã có mặt ở Việt Nam khá lâu vào
khoảng những năm 60 của thế kỉ trước. Trong những năm gần đây, do sự gia tăng dân
số và quá trình đô thị hóa, nhà ở và dịch vụ thương mại cao tầng đã và đang dần xuất
hiện và chiếm đa số trong các loại hình nhà ở. Ngoài ra sự xuất hiện của nhà ở và dịch
vụ thương mại cao tầng cũng đóng góp một phần quan trọng cho bộ mặt của đô thị
hiện đại, đồng thời đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của người dân đô thị trong khi quỹ
đất xây dựng thì ngày càng hạn hẹp. Do đó, vai trò của nhà ở và dịch vụ thương mại,...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHOA CÔNG TRÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án tốt nghiệp một môn học tổng hợp tất cả những kiến thức chuyên
ngành mà sinh viên đã được lĩnh hội trong suốt quá trình học tập.
Trong suốt thời gian học, được sự tận tình dạy dỗ, chỉ bảo kiến thức của
các thầy cô giáo, cùng với sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Với vốn kiến thức
đã được học, kinh nghiệm thực tế, sau 12 tuần thực hiện nay em đã hoàn
thành đồ án tốt nghiệp này. Trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp, với
lượng kiến thức tổng hợp đã giúp em hiểu sâu hơn những kiến thức chuyên
ngành em đã được học trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên do trình độ, kinh
nghiệm hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện
đồ án, em rất mong các thầy cô thông cảm và tận tình chỉ bảo, để em có thể hoàn
thiện thêm kiến thức của mình.
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các thầy cô giáo trong trường
Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải đã hết lòng chỉ bảo, truyền đạt kiến
thức cho em trong suốt 2 năm học qua. Em xin chân thành cảm Thầy Nguyễn
Duy Hưng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 10 năm 2015
Sinh viên
Nguyễn Văn Thịnh
SVTH : NGUYỄN VĂN THỊNH Trang 1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG - Người đăng: LANGXD3K5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 9 10 765