Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Kiên
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2574 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA
CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ
: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH
SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887

Giảng viên hướng dẫn :Ths. Bùi Thị Duyên
Lớp
: Đ6LT – ĐCN
Sinh viên thực hiện : Ngô Ngọc Hà

Hà Nội, Ngày 14 Tháng 2 Năm 2013

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay kỹ thuật vi điều khiển đã trở nên quen thuộc trong các ngành kỹ
thuật và trong dân dụng. Các bộ vi điều khiển có khả năng xử lý nhiều hoạt
động phức tạp mà chỉ cần một chip vi mạch nhỏ, nó đã thay thế các tủ điều
khiển lớn và phức tạp bằng những mạch điện gọn nhẹ, dễ dàng thao tác sử
dụng.
Vi điều khiển không những góp phần vào kỹ thuật điều khiển mà còn góp
phần to lớn vào việc phát triển thông tin. Chính vì các lý do trên, việc tìm
hiểu, khảo sát vi điều khiển là điều mà các sinh viên ngành điện mà đặc biệt
là chuyên ngành kỹ thuật điện-điện tử phải hết sức quan tâm. Đó chính là
một nhu cầu cần thiết và cấp bách đối với mỗi sinh viên, đề tài này được thực
hiện chính là đáp ứng nhu cầu đó.
Các bộ điều khiển sử dụng vi điều khiển tuy đơn giản nhưng để vận hành
và sử dụng đươc lại là một điều rất phức tạp. Phần công việc xử lý chính vẫn
phụ thuộc vào con người, đó chính là chương trình hay phần mềm. Nếu không
có sự tham gia của con người thì hệ thống vi điều khiển cũng chỉ là một vật vô
tri. Do vậy khi nói đến vi điều khiển cũng giống như máy tính bao gồm 2 phần
là phần cứng và phần mềm.
Từ yêu cầu của môn học kĩ thuật vi xử lý trong đo lường điều khiển và
thực tiễn như trên, chúng em quyết định chọn đề tài cho đồ án môn học là:
“Nghiên cứu thiết kế mạch đo khoảng cách dùng vi điều khiển PIC16F887”
Dưới đây chúng em xin trình bày toàn bộ nội dung đồ án: “Nghiên cứu
thiết kế mạch đo khoảng cách dùng vi điều khiển PIC16F887” do cô
Ths.Bùi Thị Duyên giảng viên Trường Đại Học Điện Lực hướng dẫn.
Trong quá trình thực hiện đề tài vẫn còn nhiều sai sót, mong nhận được
nhiều ý kiến đóng góp từ cô và các bạn.
Sinh viên thực hiện:

Ngô Ngọc Hà

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Sử dụng cảm biến siêu âm SRF05 để đo khoảng
cách. Sử dụng RealTime DS1307 lấy thời gian lúc
đo.
Hiện thị kết quả đo được và thời gian đo lên LCD.
Nguồn cung cấp sử dụng DC Adaptor 7 12VDC

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I Đặt vấn đề và nhiệm vụ thử .
I Đặt vấn đề.
II Nhiệm vụ thử .
CHƯƠNG II Tổng quan về PIC và các phương pháp đo khoảng cách và cảm
biến.
I Giới thiệu về vi điều khiển PIC 16F887.
1.Sơ lược về vi điều khiển PIC 16F887.
2.Khảo sát vi điều khiển PIC16F887 của hãng Microchip.
II Các phương pháp đo...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TR
Ư
ỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA
CÔNG NGHỆ T
ĐỘNG
ĐỒ ÁN VI XỬ
: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH
SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887
Giảng viên
hướng
dẫn :Ths. Bùi Thị Duyên
Lớp : Đ6LT – ĐCN
Sinh viên thực hin : Ngô Ngọc Hà
Hà Nội, Ny 14 Tháng 2 m 2013
ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ - Người đăng: Nguyễn Trung Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ 9 10 33