Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN VXL

Được đăng lên bởi visohaka-gmail-com
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3723 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Đề 11.

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

Nghiên cứu thiết kế kit phát triển cho họ AVR ATmega16

1

Lương Văn

Quyết

2

Phan Văn

Sơn

3

Phùng Đức

Tài

4

Cao Văn

Tâm

5

Nguyễn Văn

Tân

6

Phạm Văn

Thắng

Nhóm trưởng

Nhiệm vụ thiết kế :


Sử dụng họ vi điều khiển CPU AVR ATmega16.



DIP40 socket thuận tiện cho việc tháo và lắp chip.



Mạch giao tiếp 8Led đơn, 8Led 7 thanh.



Mạch giao tiếp ma trận phím 4x4.



Mạch giao tiếp với cảm biến nhiệt độ LM35.



Mạch giao tiếp đồng hồ DS1307.



Mạch giao tiếp máy tính qua cổng RS232 với CPU.



Mạch giao tiếp với LCD16x2.

Yêu cầu:
 Chương 1: Đặt vấn đề và nhiệm vụ thư.

(1 tuần)

 Chương 2: Tìm hiểu vi điều khiển AVR

(2 tuần)

 Chương 3: Thiết kế phần cứng.

(2 tuần)

 Chương 4: Thiết kế phần mềm giao tiếp theo dạng modul

(2 tuần)

 Chương 5: Kết luận và phương hướng phát triển.

(1 tuần)

GVHD: BÙI THỊ DUYÊN

Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

PHỤ LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ………………………………………….4
1.1 Đặt vấn đề……………………………………………………………………………. 4
1.2 Nhiệm vụ thư…………………………………………………………………………..4

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN AVR ATMEGA16…………………..5
2.1 giới thiệu về vi điều khiển họ AVR Atmega16……………………………………….5
2.1.1 Một số đặc trưng ……………………………………………………………………5
2.1.2 Một số họ vi diều khiển AVR ……………………………………………………..9
2.2 Sơ bộ về vi điều khiển Atmega16……………………………………………………9
2.2.1 Đặc trưng …………………………………………………………………………11
2.2.2 CPU ……………………………………………………………………………….13
2.2.3 Bộ nhớ……………………………………………………………………………...20
CHƯƠNG III : THIẾT KẾ PHẦN CỨNG………………………………………………26
3.1 sơ đồ khối mạch……………………………………………………………………...26
3.2 khối bàn phím……………………………………………………………………….27
3.3 khối LCD…………………………………………………………………………….28
3.4 Mạch nguồn………………………………………………………………………….29
3.5 mạch giao tiếp máy tính RS 232……………………………………………………..30
3.6 Mạch giao tiếp cảm biến LM 335…………………………………………………...32
3.7 Mạch giao tiếp đồng hồ DS 1307……………………………………………………33
Chương IV Thiết Kế Phần Mềm………………………………………………………..34
Chương V Kết Luận Và Phương Hướng Phát Triển…………………………………….64

GVHD: BÙI THỊ DUYÊN

Page 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

Lời nói đầu
Song hành với sựphát triển của ngành khoa học máy tính trong hơn 60 năm qua, công
nghệ điện tử đã có những bước tiến vượt bậc với khảnăng tích hợp ngày càng cao của vi
mạch từ đó giúp tăng tốc tốc độ xử lý, nâng cao độtin cậy và giảm giá thành sản phẩm. Từ
những ứng dụng ban đầu chủyếu trong lĩnh vực quân sựvà...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG
Đề 11. Nghiên cứu thiết kế kit phát triển cho họ AVR ATmega16
1 Lương Văn Quyết
2 Phan Văn Sơn
3 Phùng Đức Tài Nhóm trưởng
4 Cao Văn Tâm
5 Nguyễn Văn Tân
6 Phạm Văn Thắng
Nhiệm vụ thiết kế :
Sử dụng họ vi điều khiển CPU AVR ATmega16.
DIP40 socket thuận tiện cho việc tháo và lắp chip.
Mạch giao tiếp 8Led đơn, 8Led 7 thanh.
Mạch giao tiếp ma trận phím 4x4.
Mạch giao tiếp với cảm biến nhiệt độ LM35.
Mạch giao tiếp đồng hồ DS1307.
Mạch giao tiếp máy tính qua cổng RS232 với CPU.
Mạch giao tiếp với LCD16x2.
Yêu cầu:
Chương 1: Đặt vấn đề và nhiệm vụ thư. (1 tuần)
Chương 2: Tìm hiểu vi điều khiển AVR (2 tuần)
Chương 3: Thiết kế phần cứng. (2 tuần)
Chương 4: Thiết kế phần mềm giao tiếp theo dạng modul (2 tuần)
Chương 5: Kết luận và phương hướng phát triển. (1 tuần)
GVHD: BÙI THỊ DUYÊN Page 1
ĐỒ ÁN VXL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN VXL - Người đăng: visohaka-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐỒ ÁN VXL 9 10 361