Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý nước sông cấp nước cho 6000 hộ dân

Được đăng lên bởi Kà Fê Sữa Đá
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước sông cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân.

MỞ ĐẦU

 ĐẶT VẤN ĐỀ :
Với nhu cầu sử dụng nước của người dân trong khu vực ngày càng cao, mà
nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt do người dân sử dụng một cách tự phát và
thiếu ý thức. Chính vì vậy biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề này là cần phải tìm
ra nguồn nước có trữ lượng lớn, dồi dào. Nguồn nước mặt sông là lựa chọn đầu tiên
để xử lý dùng cho mục địch cấp nước cho người dân sinh hoạt và cho sản xuất.
Cấp nước là một ngành thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, giữ vai trò quan
trọng đối với hoạt động sản xuất và sinh hoạt của xã hội. Trong những năm qua
cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng nước sạch ngày một
tăng lên nhất là tại các đô thị. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nhiều dự án
mở rộng và xây dựng mới các nhà máy xử lý nước cấp đã và đang được đầu tư với
quy mô và công suất khác nhau.
Vì vậy, đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho
khu dân cư với 6.000 dân” là nhu cầu cấp thiết.

SVTH: Nguyễn Lê Hoài Nam MSSV:0150020180
GVHD: Ths. Trần Ngọc Bảo Luân
Trang 1

Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước sông cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân.
 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI :
Chọn hệ thống xử lý nước mặt đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN
08:2008/BTNMT; 01/2009/BYT/QĐ.
Tính toán, thiết kế toàn bộ các công trình đơn vị trong phương án lựa chọn, bao
gồm cả các thiết bị phụ trợ và đường ống nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho
nhu cầu dùng nước của khu dân cư 6000 dân.
 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN :
Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu: tìm hiểu các khâu xử lý nước mặt,
kham khảo các đề tài đã được nghiên cứu trên mạng internet…
Phân tích thành phần, nồng độ của nguồn nước cấp. Từ đó tính toán thiết kế chi
tiết từng công trình đơn vị xử lý nước mặt.
 NỘI DUNG ĐỀ TÀI :
-

Trình bày về thành phần, tính chất của nước cấp cần xử lý
Trình bày tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải
Đề xuất 02 phương án xử lý và lựa chọn phương án.
Tính toán, thiết kế toàn bộ các công trình đơn vị trong phương án lựa chọn, bao gồm
cả các thiết bị phụ trợ và đường ống.
Vẽ 04 bản vẽ: 01 mặt cắt công nghệ, 01 bố trí mặt bằng và 02 bản vẽ chi tiết 02 công
trình chính.

SVTH: Nguyễn Lê Hoài Nam MSSV:0150020180
GVHD: Ths. Trần Ngọc Bảo Luân
Trang 2

Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước sông cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1. Nội dung và kết quả Đồ án.
...............
Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước sông cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân.
MỞ ĐẦU

ĐẶT VẤN ĐỀ :
Với nhu cầu sử dụng nước của người dân trong khu vực ngày càng cao,
nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt do người dân sử dụng một ch tự phát
thiếu ý thức. Chính vì vậy biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề nàycần phải tìm
ra nguồn nước có trữ lượng lớn, dồi dào. Nguồn nước mặt sông là lựa chọn đầu tiên
để xử lý dùng cho mục địch cấp nước cho người dân sinh hoạt và cho sản xuất.
Cấp nước một ngành thuộc sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, giữ vai trò quan
trọng đối với hoạt động sản xuất sinh hoạt của hội. Trong những năm qua
cùng với q trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng nước sạch ngày một
tăng lên nhất là tại các đô thị. Đ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nhiều dán
mở rộng và xây dựng mới các nhà máy xnước cấp đã và đang được đầu với
quy mô và công suất khác nhau.
Vì vậy, đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho
khu dân cư với 6.000 dân là nhu cầu cấp thiết.
SVTH: Nguyễn Lê Hoài Nam MSSV:0150020180
GVHD: Ths. Trần Ngọc Bảo Luân Trang 1
Đồ án xử lý nước sông cấp nước cho 6000 hộ dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý nước sông cấp nước cho 6000 hộ dân - Người đăng: Kà Fê Sữa Đá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đồ án xử lý nước sông cấp nước cho 6000 hộ dân 9 10 37