Ktl-icon-tai-lieu

ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

Được đăng lên bởi Hanh Tran
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ
--------------

Đồ án môn: ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN
BẰNG MÁY TÍNH
Đề tài số 10: Thiết kế bộ đo tốc độ của động cơ
điện sử dụng cổng nối tiếp

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Thị Thu Hương
Sinh viên thực hiện: Trần Đức Hạnh
Phan Tiến Lợi

Lớp:ĐH CNKT Điện Tử 6 Khóa 5
1

Hà Nội 01-2014

Lời nói đầu.
Bước sang thế kỷ XXI, thế giới và Việt nam đều khẳng định có 04 lĩnh vực
khoa học được gọi là lĩnh vực công nghệ cao, đó là: Công nghệ điện tử;
Công nghệ Vật liệu mới; Công nghệ sinh học và Công nghệ năng lượng
mới. Ngành Công nghệ Điện tử ở đây thực chất được hiểu bao gồm từ công
nghệ Nano, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật máy tính, Điện tử viễn thông và Điều
khiển Tự động .Một trong những yếu tố tạo ra những tiền đề đó là ngành
Công nghệ kỹ thuật Điện Tử -Tự Động Hoá.Việc áp dụng hợp lý các thành
tựu của điều khiển tự động và máy vi tính vào sản xuất sẽ mang lại lợi ích to
lớn về nhiều mặt.
MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH

là một trong ứng dụng to

lớn đó, với sự ra đời của nóđã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc thiết kế
các hệ thống xử lý thông tin, đo lường điều khiển và truyền thông….
Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo, nhóm em đã nghiên
cứu thành công và đã hoàn thành xong nội dung đề tài đồ án đo tốc độ động
cơ sử dụng cổng nối tiếp . do thời gian có hạn nên đồ án của chúng em còn
nhiều thiếu sot, mong được sự chỉ bảo, góp ý chân thành của thầy cô cùng các
bạn để đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên

2

MỤC LỤC
Lời nói đầu.......................................................................................................2
I. Cơ sở lý thuyết............................................................................................4
1. Khái quát về Vi điều khiển AT89S52........................................................4

2. Tìm hiểu về tiếp cổng nối ..................................................................9
II. Các phần mềm sử dụng trong đồ án.......................................................11
1. Phần mềm lập trình cho vdk: KeilC.....................................................11
2. Giới thiêu về Visual Basic 6.0:...............................................................11
PHẦN II: TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ
…...15
A.Sơ đồ mạch mô phỏng………………………………………..

15

B.Chương trình keil C viết cho vdk …………………………………….. 17
C.Chương trình VB

………………………………………………….. 19

D. Phân tích nguyên lí hoạt động

……………………………………...
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ
--------------
Đồ án môn: ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN
BẰNG MÁY TÍNH
Đề tài số 10: Thiết kế bộ đo tốc độ của động cơ
điện sử dụng cổng nối tiếp
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Thị Thu Hương
Sinh viên thực hiện: Trần Đức Hạnh
Phan Tiến Lợi
Lớp:ĐH CNKT Điện Tử 6 Khóa 5
1
ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN - Người đăng: Hanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN 9 10 540