Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE

Được đăng lên bởi buitoan
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nửa cuối thế kỷ XX người ta đã chứng kiến sự ra đời và phát triển mạnh
mẽ của một ngành công nghệ mới. Đó là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các
Zeolite, đặc biệt là trong công nghệ Lọc-Hoá Dầu. Zeolite được sử dụng làm chất
xúc tác có hoạt tính và độ chọn lọc cao, dễ tách khỏi sản phẩm và không gây ô
nhiễm môi trường. Với những ưu điểm như vậy nó đã thúc đẩy nhiều nhà khoa học
đi sâu vào biến tính và tìm kiếm những Zeolite mới nhằm mục đích đưa vào ứng
dụng xúc tác trong công nghiệp.
Xúc tác Cracking hiện đang đối đầu với hai thách thức lớn:
- Yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường đòi hỏi xăng Cracking vẫn đảm bảo chỉ
số octan cao nhưng không chứa hợp chất của chì và giảm tối thiểu hàm
lượng hydrocacbon thơm.
- Công nghiệp hoá dầu phát triển mạnh đòi hỏi một nguồn nguyên liệu dồi
dào mà quan trọng là các olefin.
Ngày nay, hầu hết các chất xúc tác Cracking dầu mỏ đều chứa hai hợp phần
chính là Zeolite và chất nền (matrix). Sự nổi trội của Zeolite với vai trò là một chất
thêm định hướng cho việc tăng chỉ số octan và tăng hiệu suất tạo olefin. Đặc tính
của Zeolite là diện tích bề mặt riêng khá lớn, hệ thống mao quản đồng đều, độ axit
và độ đồng đều cao, khả năng chọn lọc hình dạng rất tốt. Đây là một trong những
vật liệu vô cơ mao quản lý tưởng trong tương lai.
Ở Việt Nam, ngành công nghiệp lọc hoá dầu đang bắt đầu xây dựng. Trong
khi số lượng nghiên cứu về xúc tác Zeolite cũng như hoạt tính của Zeolite còn hạn
chế. Vì vậy, điều chế và nghiên cứu xúc tác cho phản ứng là một trong những vấn
đề quan trọng và có ý nghĩa rất lớn về mặt khoa học, thực tiễn và mang tính thời sự.
Do đó, trong khuôn khổ tiểu luận này nhóm em xin tập trung trình bày, phân
tích và làm rõ hơn về tính chất cũng như những ứng dụng của Zeolite dựa trên cơ
chế và động học của phản ứng.
.

NHÓM 9

GVHD: TH.S VƯƠNG THANH HUYỀN

ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ZEOLITE
I.

NGUỒN GỐC.

Zeolit bắt đầu được phát hiện từ năm 1756 bởi Cronsted. Bronstedt là một nhà
khoáng học người Thụy Điển. Ông đã phát hiện ra Zeolitee nhờ hơi nước thoát ra khi
nung khoáng mới. Năm 1944, Barrer và Ibbitson đã chỉ ra hiệu ứng “rây phân tử”
cho phép tách các n và iso-parafin. Năm 1956, các Zeolitee đầu tiên được tổng hợp.
Hiện nay có khoảng hơn 15000 công trình đã công bố và 10.000 phát minh sáng
kiến tổng hợp zeolitee.

Zeolit có ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp:
 Hấp phụ: tách,làm khô, làm sạch chất lỏng và chất khí.
 Xúc tác:Zeolit được làm x...
ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nửa cuối thế kỷ XX người ta đã chứng kiến sự ra đời và phát triển mạnh
mẽ của một ngành công nghệ mới. Đó là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các
Zeolite, đặc biệt là trong công nghệ Lọc-Hoá Dầu. Zeolite được sử dụng làm chất
xúc tác có hoạt tính và độ chọn lọc cao, dễ tách khỏi sản phẩm và không gây ô
nhiễm môi trường. Với những ưu điểm như vậy nó đã thúc đẩy nhiều nhà khoa học
đi sâu vào biến tính và tìm kiếm những Zeolite mới nhằm mục đích đưa vào ứng
dụng xúc tác trong công nghiệp.
Xúc tác Cracking hiện đang đối đầu với hai thách thức lớn:
- Yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường đòi hỏi xăng Cracking vẫn đảm bảo chỉ
số octan cao nhưng không chứa hợp chất của chì và giảm tối thiểu hàm
lượng hydrocacbon thơm.
- Công nghiệp hoá dầu phát triển mạnh đòi hỏi một nguồn nguyên liệu dồi
dào mà quan trọng là các olefin.
Ngày nay, hầu hết các chất xúc tác Cracking dầu mỏ đều chứa hai hợp phần
chính là Zeolite và chất nền (matrix). Sự nổi trội của Zeolite với vai trò là một chất
thêm định hướng cho việc tăng chỉ số octan và tăng hiệu suất tạo olefin. Đặc tính
của Zeolite là diện tích bề mặt riêng khá lớn, hệ thống mao quản đồng đều, độ axit
và độ đồng đều cao, khả năng chọn lọc hình dạng rất tốt. Đây là một trong những
vật liệu vô cơ mao quản lý tưởng trong tương lai.
Ở Việt Nam, ngành công nghiệp lọc hoá dầu đang bắt đầu xây dựng. Trong
khi số lượng nghiên cứu về xúc tác Zeolite cũng như hoạt tính của Zeolite còn hạn
chế. Vì vậy, điều chế và nghiên cứu xúc tác cho phản ứng là một trong những vấn
đề quan trọng và có ý nghĩa rất lớn về mặt khoa học, thực tiễn và mang tính thời sự.
Do đó, trong khuôn khổ tiểu luận này nhóm em xin tập trung trình bày, phân
tích và làm rõ hơn về tính chất cũng như những ứng dụng của Zeolite dựa trên cơ
chế và động học của phản ứng.
.
NHÓM 9 GVHD: TH.S VƯƠNG THANH HUYỀN
ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE - Người đăng: buitoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐỘNG HỌC & XÚC TÁC – ZEOLITE 9 10 390