Ktl-icon-tai-lieu

Dự án thành lập công ty

Được đăng lên bởi Không Tên Tuổi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 2 lần
du_an_thanh_lap_cong_ty_tnhh_lucky_stars_3614.doc
GVHD: TRẦN HỮU HẢI

Luận văn
Đề tài: DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY
TNHH LUCKY STARS

BÀI TẬP LỚN
QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SV: LÊ CÔNG HÀO_LỚP 10QT
-1-

du_an_thanh_lap_cong_ty_tnhh_lucky_stars_3614.doc
GVHD: TRẦN HỮU HẢI

DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH LUCKY STARS.
MỤC LỤC
A - LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................... 2
B - NỘI DUNG ........................................................................................ 2
I - NGHIÊN CỨU DỰ ÁN ................................................................. 2
1 – Sơ lược dự án .......................................................................... 2
2 - Tóm tắt dự án .......................................................................... 3
3 – Dự tính chi phí đầu tư............................................................. 6
4 - Dự tính chi phí hoạt động, doanh thu, lợi nhuận ................... 9
5 - Tổ chức nhân sự ...................................................................... 17
II – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ....................................................... 18
1 – Thị trường tổng quan ............................................................. 18
2 – Nhu cầu của khách hàng ........................................................ 22
3 – Đối thủ cạnh tranh .................................................................. 23
4 - Nhà cung cấp ........................................................................... 24
III - PHÂN TÍCH KĨ THUẬT ........................................................... 24
1 - Lựa chọn công nghệ, máy móc, thiết bị ................................... 24
2 - Nguyên vật liệu ......................................................................... 26
3 - Mặt bằng, kiến trúc công ty……………………………………27
IV - ĐỊNH HƯỚNG VÀ DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG .......................... 28
1 – Khách hàng mục tiêu ............................................................. 28
2 - Chính sách marketing ........................................................... 29
3 - Lịch biểu hoạt động ................................................................ 30
4 - Nguy cơ rủi ro của dự án và các phương án khắc phục ....... 31
V - Ý NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ..................... 32
1 - Ý nghĩa kinh tế....................................................................... 32
2 - Ý nghĩa xã hội ........................................................................ 33
3 - Ý nghĩa môi t...
du_an_thanh_lap_cong_ty_tnhh_lucky_stars_3614.doc
GVHD: TRN HỮU HẢI
BÀI TẬP LỚN SV: LÊ CÔNG O_LỚP 10QT
QUN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - 1 -
Luận văn
Đề tài: DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY
TNHH LUCKY STARS
Dự án thành lập công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án thành lập công ty - Người đăng: Không Tên Tuổi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Dự án thành lập công ty 9 10 816