Ktl-icon-tai-lieu

Đường sản xuất từ tinh bột

Được đăng lên bởi lehongdao95
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC

ĐỀ TÀI

ĐƯỜNG SẢN XUẤT TỪ TINH BỘT
GVHD:ThS. NGUYỄNĐẶNGMỸ DUYÊN
SVTH:NHÓM 8

1.
2.
3.
4.

PHẠMVĂN BA

12116003

ĐOÀN THỊ NGỌC CHUNG

12116013

TRƯƠNGTHỊ THANH NHÀN

12116062

NGUYỄN BÍCH TRÂM

12116081

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
24.4.2014

Chất tạo ngọt

Có giá trị dinh dưỡng

Không có gí trị dinh dưỡng

Glucid

Monosaccharide

Disaccharide

Glucose

Saccharose

Fructose

Mantose

Galactose

Lactose

Tự nhiên

polyols

Hỗn hợp

Đơn giản

Hỗn hợp

Đườngnghịchđả

Xylitol

Glucose syrup

o

được hydrogen
Sorbitol

Mậtong

Mannitol

Maltitol

Lactitol

Glycyrrhizin

Saccharine

Stevioside

Cyclamat

Thaumatin

Acesulfame

Monelin

Aspartame

Miracullin

Sucralose

Dihidrochalcone

Dulcine

hóa

Syrupthủyphânt
ừtinhbột

Tổng hợp

Isomalt

ĐƯỜNG TINH BỘT (4)

2. SYRUP GLU- FRUC

1. ĐƯỜNG MANTOSE

-

LàngThiPhổ,QuãngNgãi.
Nguyênliệusảnxuấtbánh,mức,kẹo,bia.
HạgiáthànhSXbia

-

NhậtBản.
High fructose corn syrup (HFCS).
24%lànước,cònlạilàđường.
HFCS 55, HFCS 42, HFCS 90.
Coca – cola,Pesi.

ĐƯỜNG TINH BỘT

4. IMO

3. MALTODEXTRIN

-Năm1959,xuấthiệnởMỹ

-

Phươngphápenzyme.
D-glucose
Liênkếtvớiα (1→ 4)
3-17đơn vị

-

-

ISO – MALTOOLIGOSACCHARIDE

Năm2002
XuấtpháttừTrungQuốc,NhậtBản.
Liênkếtα(1-6)glucosidic
Từ2-10đơnvị

NGUYÊN LÝ CHUNG
SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH BỘT

ENZYME

TINH BỘT

ĐƯỜNG

ACID CHLOHYDRIC

HỆ ENZYME (5)
1.α-amylasechịunhiệt:Cắtngẫunhiên1,4-glucoside ,
pHtốithíchdextrinhóa,đườnghóatừAsp.Oriseelà5.6 – 6.2 (Liphis), dextrinhóa6.0 – 7.0 (Fenixova)
2. β-amylase:Cắttừngnhómmantosetừđầukhôngkhử,tốithíchpH 5.1 – 5.5, 55độ
3. ɣ-amylase:Cắt1,4– 1,6,tốithíchpH 3.5 – 5.5, 50độ.
4.Glucoisomerase:chuyểnhóaglucosethànhfructose.
5.Transglucosidase:Thủyphânmaltosethànhglucosemàcòntổnghợpnênisomaltose.
6.Pullulanase:Cắtliênkết1,6.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Tinh bột
Nước

Hòabột

β -amylase

α –amylase
Hồhóa,Dịchhóa
γ -amylase

Pullunase, β -amylase
Tẩymàu

Đườnghóa

Đường hóa 1

Lọc

Tẩymàu
Transglucosidase
Đườnghóa2

Trao đổi ion

Lọc

Tẩy màu

Cô đặc

Traođổiion

Lọc
Côđặc

Maltodextrin

Trao đổi ion

Cô đặc

Maltose

glucose

Glucseisomerase
IMO
HFS

1. HENZE COOKER

5.THIẾT BỊ TRAOĐỔI
ION

2. MASH TUB

6. THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG
3. THÙNG NGÂM
THAN
HOẠTTÍNH
7. THIẾT BỊ RÓT

4. THIẾT BỊ LỌC

BẢNG TỈ LỆ

STT

NGUYÊN LIỆU

TỈ LỆ

1

Tinhbột- Nướclạnh

20 -25%

2

α-amylasechịunhiệt

1500 IU/kg

3

CaCl2

+
Ca2 50-150 ppm

4

β-amylase

2000IU/Kg

5

Thanhoạttính

0.3-0.75% sovớilượngchấtkhô

1. HENZE COOKER

-

Áogianhiệt,c...
BÁO CÁO MÔN HỌC
NG NGHỆ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC
ĐỀ TÀI
ĐƯỜNG SẢN XUẤT TỪ TINH BỘT
GVHD:ThS. NGUYỄNĐẶNGMỸ DUYÊN
SVTH:NHÓM 8
1. PHẠMVĂN BA
2. ĐOÀN THỊ NGỌC CHUNG
3. TRƯƠNGTHỊ THANH NHÀN
4. NGUYỄN BÍCH TRÂM
12116003
12116013
12116062
12116081
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
24.4.2014
Đường sản xuất từ tinh bột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường sản xuất từ tinh bột - Người đăng: lehongdao95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đường sản xuất từ tinh bột 9 10 247