Ktl-icon-tai-lieu

GIA CÔNG

Được đăng lên bởi Dang Kim Oanh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuậtThươngMại
ĐềTài: GIA CÔNG

GVHD: TRẦN ANH THỤC ĐOAN

NHÓM 9
BÙITHỊ HỒNG CẢM

NGUYỄNXUÂNDiỄM

NGUYỄNTHỊ TÂM

1154060027

1154060045

1154060283

LÊ MỸ SANG
1154060275

ĐẶNGTHỊ KIM OANH

LÊDiỆUHiỀN

PHẠMTHỊ NGỌC VÂN

1154060237

1154060096

1154060365

MụcLục

A.LịchSử
B.Nộidung
I. GiaCông

II.HợpĐồng

2/Chủthể

1. Vềhìnhthức
2. Nộidung
3. Quyềnvànghĩavụcủacácbên
4. Vềviệctrảthùlao

3/Đốitượng

III.Vídụ

4/Hìnhthức

C.NhậnXétvàĐánhGiá

1/Kháiniệm

5/Vaitrò

A.LịchSử

I.GiaCông
1/Kháiniệm
Giacôngtrongthươngmạilàhoạtđộngthươngmại,theođóbênnhậngiacôngsửdụngmộtph
ầnhoặctoànbộnguyênliệu,vậtliệucủabênđặtgiacôngđểthựchiệnmộthoặcnhiềucôngđoạ
ntrongquátrìnhsảnxuấttheoyêucầucủabênđặtgiacôngđểhưởngthùlao. (Điều178 LTM
2005)

VíDụ:

Côngtynhậpkhẩumáyphotocopy,máyincũđểvệsinh,bảodưỡng,đổ
mực,đánhbóngkhôngphảilàquátrìnhsảnxuấtsảnphẩm,
dođó,khôngthuộcloạihìnhgiacông.

2/Chủthể

Haibênphảilàthươngnhân.Hoặctronghợpđồnggiacôngphảicóítnhất1bênlàthươngnhân,và
bêncònlạikhôngcómụcđíchsinhlợichọnápdụngluậtThươngMạithìcácquanhệvềgiacôngtro
ngthươngmạimớichịusựđiềuchỉnhcủaluậtthươngmại. (Điều1,Điều2 LTM 2005)

Tuynhiêncòntùyvàomộtsốtrườnghợpnhấtđịnh,phápluậtbắtbuộccảhaibênđềuphảilàthươngnh
ân.

3/Đốitượng

Đốitượngcủaquanhệgiacôngtrongthươngmạilàthựchiệnviệcgiacônghànghóa.B
ênnhậngiacôngthựchiệncôngviệcgiacôngđểtạonênhànghóatheoyêucầucủacủab
ênđặtgiacông.

Cụthểđốitượnggiacôngtrongthươngmạiđượcquyđịnhtheođiều180-LTM

4/Hìnhthức
a. Theoquyềnsởhữunguyênliệutrongquátrìnhsảnxuấtsảnphẩm

Hình

b. Theogiácảgiacông

+Hợpđồngthựcchithựcthanh:Bênnhậngiacôngthanhtoánvớibênđặtgiacôngtoànbộnhữngchiphíthựctếcuảmìnhvớitiềnc
ônggiacông.

+Hợpđồngkhoán:Ởhợpđồngnàyngườitaxácđịnhđịnhmứcchomỗisảnphẩmgồm:Chiphíđịnhmứcvàthùlaođịnhmức.Haib
ênsẽthanhtóanvớinhautheogiáđịnhmứcđódùchiphíthựctếcuảbênnhậngiacônglàbaonhiêuchăngnữa.

c.Theomứcđộcungcấpnguyênliệu,phụliệu

Bêngiacôngnhậntoànbộnguyênphụliệu,bánthànhphẩm:trongtrườnghợpnàybênđặtgia
côngcungcấp100%nguyênphụliệu

Bêngiacôngchỉnhậnnguyênliệuchínhtheođịnhmứcvàphụliệuthìtựkhaitháctheođúngyêucầucuảkh
ách.
Bêngiacôngkhôngnhậnbấtcứnguyênphụliệunàocuảkháchmàchỉnhậnngoạitệrồidùngnóđểmuang
uyênliệutheoyêucầu.

d. Theohìnhthứctổchứcquytrìnhcôngnghệgiacông

Giacôngchếbiếnsảnphẩm.
Giacônglắpráp,tháodỡ,phádỡ.
Giacôngtáichế.
Giacôngchọnlọc,phânloại,làmsạch,làmmới
Giacôngđónggói,kẻkýmãhiệu.
Giacông,phachế…

II. HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Quanhệgiacôngtrongthươngmạilàmộtdạngcủaquanhệgiacôngđượcquyđịnhtừđiều547đếnđi
ều558

BLDS

2005.Tuynhiênvớitưcáchlàmộthoạtđ...
ĐềTài: GIA CÔNG
LutTơngMi
GVHD: TRẦN ANH THỤC ĐOAN
GIA CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIA CÔNG - Người đăng: Dang Kim Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
GIA CÔNG 9 10 34