Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tại công ty TNHH một thành viên Dương Gia giai đoạn

Được đăng lên bởi sualuanvan-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập

GVHD: Lê Bách Giang

LỜI MỞ ĐẦU
Phát triển thị trường là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự thành bại của doanh
nghiệp, doanh nghiệp có tiêu thụ được hàng hóa hay không, hàng hóa có được thị
trường chấp nhận hay không là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn
tại và phát triển thì điều kiện trước tiên là phải tiêu thụ được hàng hóa. Để tiêu thụ
được hàng hóa thì doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng vào công tác marketing phát
triển thị trường của mình.
Tuy nhiên trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, có được thị trường đã khó,
phát triển thị trường càng khó hơn mà không phải các công ty đều dễ dàng làm được.
Để đạt được điều đó họ phải qua thời kỳ khó khăn, tìm tòi và định hướng phát triển và
trong kế hoạch chiến lược marketing của họ thì việc phát triển thị trường giữ một vai
trò quan trọng vì không một doanh nghiệp nào phát triển mà lại không cần sự phát
triển thị trường.
Sau thời gian thực tâp tại công ty được tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh của
công ty, em nhận thấy rằng việc nghiên cứu và phát triển thị trường máy tính, thiết bị
văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dương Gia là chưa tốt và
cần đưa ra những giải pháp để phát triển thị trường các sản phẩm thiết bị văn phòng
của công ty. Trong những năm gần đây, công ty không chú trọng công tác nghiên cứu
thị trường, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, quảng cáo và lựa chọn kênh phân phối…
Công tác marketing phát triển thị trường, các dịch vụ sau bán chưa được quan tâm
thích đáng.
Nắm bắt nhu cầu thị trường hiện nay về lĩnh vực kinh doanh các linh kiện máy
tính điện tử…ban lãnh đạo công ty xác định phải đổi mới mình. Do nhu cầu sử dụng
của khách hàng về sản phẩm và linh kiện công nghệ ngày càng tăng cùng với việc mở
rộng sản xuất kinh doanh trên thị trường đã khiến cho các sản phẩm dịch vụ phục vụ
trong công ty trở nên đa dạng hơn.
Trong quá trình học tập tại trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng cũng
như trong thời gian nghiên cứu và thực tập tại công ty TNHH một thành viên Dương
Gia, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy giáo Lê Bách Giang và các cán bộ nhân viên
công ty Dương Gia em đã chọn đề tài “ Giải pháp marketing nhằm phát triển thị
trường tại công ty TNHH một thành viên Dương Gia giai đoạn 2013-2015” để tìm
hiểu sâu thêm chức năng bán hàng cũng như xây dựng chương trình bán hàng và đề
xuất một số ý kiến với mong muốn đẩy mạnh quá trình phát triển của công ty.
- Mục đích nghiên cứu

SV: Lê Nguyễn Thương Tín – Lớp QTDN4_10

Báo cáo thự...
Báo cáo thực tập GVHD: Lê Bách Giang
LỜI MỞ ĐẦU
Phát triển thị trường là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự thành bại của doanh
nghiệp, doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa hay không, hàng hóa được thị
trường chấp nhận hay không vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn
tại phát triển thì điều kiện trước tiên phải tiêu thụ được hàng hóa. Để tiêu thụ
được hàng hóa thì doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng vào công tác marketing phát
triển thị trường của mình.
Tuy nhiên trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, được thị trường đã khó,
phát triển thị trường càng khó hơn không phải c công ty đều dễ dàng làm được.
Để đạt được điều đó họ phải qua thời kỳ khó khăn, tìm tòiđịnh hướng phát triển
trong kế hoạch chiến lược marketing của họ thì việc phát triển thị trường giữ một vai
trò quan trọng không một doanh nghiệp nào phát triển lại không cần sự phát
triển thị trường.
Sau thời gian thực tâp tại công ty được tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh của
công ty, em nhận thấy rằng việc nghiên cứu phát triển thị trường máy tính, thiết bị
văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dương Gia chưa tốt
cần đưa ra những giải pháp để phát triển thị trường các sản phẩm thiết bị văn phòng
của công ty. Trong những năm gần đây, công ty không chú trọng công tác nghiên cứu
thị trường, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, quảng cáo lựa chọn kênh phân phối…
Công tác marketing phát triển thị trường, c dịch vụ sau bán chưa được quan tâm
thích đáng.
Nắm bắt nhu cầu thị trường hiện nay về lĩnh vực kinh doanh các linh kiện máy
tính điện tử…ban nh đạo công ty xác định phải đổi mới mình. Do nhu cầu sử dụng
của khách hàng về sản phẩm và linh kiện công nghệ ngày càng tăng cùng với việc mở
rộng sản xuất kinh doanh trên thị trường đã khiến cho các sản phẩm dịch vụ phục vụ
trong công ty trở nên đa dạng hơn.
Trong quá trình học tập tại trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng cũng
như trong thời gian nghiên cứu thực tập tại công ty TNHH một thành viên Dương
Gia, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy giáo Lê Bách Giang và các cán bộ nhân viên
công ty Dương Gia em đã chọn đề tài Giải pháp marketing nhằm phát triển thị
trường tại công ty TNHH một thành viên Dương Gia giai đoạn 2013-2015” để tìm
hiểu sâu thêm chức năng bán hàng cũng n xây dựng chương trình bán hàng đề
xuất một số ý kiến với mong muốn đẩy mạnh quá trình phát triển của công ty.
- Mục đích nghiên cứu
SV: Lê Nguyễn Thương Tín – Lớp QTDN4_10
Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tại công ty TNHH một thành viên Dương Gia giai đoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tại công ty TNHH một thành viên Dương Gia giai đoạn - Người đăng: sualuanvan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tại công ty TNHH một thành viên Dương Gia giai đoạn 9 10 120