Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội

Được đăng lên bởi Lynk Lee
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 5246 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:
Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội đất nước có nhiều
chuyển biến tích cực, đời sống xã hội được cải thiện. Tiếp theo việc ký hiệp
thương mại Việt - Mỹ là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ
chức thương mại thế giới WTO. Trước mắt các doanh nghiệp Việt Nam,
những thời cơ và thách thức mới đã mở ra đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn
trên thị trường cả trong nước và ngoài nước. Cùng trào lưu này, các Ngân
hàng thương mại Việt Nam trong đó có BIDV nói chung và Chi nhánh Bắc
Hà Nội nói riêng cũng đứng trước những thời cơ và thách thức mới.
Vai trò của tín dụng nói chung và tín dụng trung dài hạn đầu tư phát
triển nói riêng đối với một quốc gia rất quan trọng, đặc biệt đối với quốc gia
đang phát triển như Việt nam bởi nó là bước đầu tiên đặt nền móng cho việc
tái thiết cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế. Cùng với các kênh dẫn vốn
cho nền kinh tế nước ta trên thị trường vốn hiện nay như: thị trường chứng
khoán, đầu tư nước ngoài… thì không thể thiếu kênh dẫn vốn từ tín dụng của
các Ngân hàng thương mại. Phát triển tín dụng Ngân hàng không những mang
lại lợi ích cho quốc kế dân sinh mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho các
Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.(Bởi vì hoạt động tín dụng Ngân hàng là
hoạt động sinh lời chủ yếu).
Về mặt lý luận, một quốc gia đang phát triển thì việc tái thiết cơ sở hạ
tầng, cơ sở sản xuất vật chất thông qua nguồn vốn tín dụng trung dài hạn là
rất cần thiết và đặc biệt quan trọng đối với các công trình trọng điểm, có tầm
cỡ Chính phủ như các công trình Thủy điện, cầu cống, đường sá, khu đô thị
mới v.v..., từ đó mở ra con đường ngắn nhất để đáp ứng yêu cầu thực hiện
các mục tiêu phát triển tiếp theo của nền kinh tế. Chính vì vậy, nguồn tín
dụng trung dài hạn đầu tư phát triển là một động lực không thể thiếu cho việc
thay đổi diện mạo một khu đô thị, một thành phố hay một quốc gia.
Về mặt thực tế tác nghiệp, đối với các Ngân hàng thương mại ở Việt
nam nói chung, đặc biệt là trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt
nam mà trọng tâm là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà nội nói riêng,
1

hoạt động tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề còn tồn tại xoay
quanh vấn đề chất lượng tín dụng trung dài hạn. Do vậy việc nâng cao chất
lượng tín dụng trung dài hạn đang là một vấn đề được mọi người trong và
ngoài ngành quan tâm và đang là đề tài của nhiều cuộc trao đổi, thảo luận tại
các hội thảo, diễn đàn nghiên cứu.
Về mặt thực tiễn nghiên cứu, tr...
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:
Trong những năm qua, tình hình kinh tế hội đất nước nhiều
chuyển biến tích cực, đời sống hội được cải thiện. Tiếp theo việc hiệp
thương mại Việt - Mỹ là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ
chức thương mại thế giới WTO. Trước mắt các doanh nghiệp Việt Nam,
những thời cơ và thách thức mới đã mở ra đòi hỏi phải sự nỗ lực rất lớn
trên thị trường cả trong nước và ngoài nước. ng trào lưu này, các Ngân
hàng thương mại Việt Nam trong đó BIDV nói chung và Chi nhánh Bắc
Hà Nội nói riêng cũng đứng trước những thời cơ và thách thức mới.
Vai t của tín dụng nói chung và tín dụng trung dài hạn đầu phát
triển nói riêng đối với một quốc gia rất quan trọng, đặc biệt đối với quốc gia
đang phát triển như Việt nam bởi bước đầu tiên đặt nền móng cho việc
tái thiết cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế. Cùng với các kênh dẫn vốn
cho nền kinh tế nước ta trên thị trường vốn hiện nay như: thị trường chứng
khoán, đầu tư nước ngoài… thì không thể thiếu kênh dẫn vốn t tín dụng của
các Ngân hàng thương mại. Phát triển tín dụng Ngân hàng không những mang
lại lợi ích cho quốc kế dân sinh còn mang lại lợi ích thiết thực cho các
Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.(Bởihoạt động tín dụng Ngân hàng là
hoạt động sinh lời chủ yếu).
Về mặtluận, một quốc gia đang phát triển thì việc tái thiết cơ sở hạ
tầng, cơ sở sản xuất vật chất thông qua nguồn vốn tín dụng trung dài hạn
rất cần thiết đặc biệt quan trọng đối với các công trình trọng điểm,tầm
cỡ Chính ph như các công trình Thủy điện, cầu cống, đường sá, khu đô thị
mới v.v..., từ đó m ra con đường ngắn nhất để đáp ứng yêu cầu thực hiện
các mục tiêu phát triển tiếp theo của nền kinh tế. Chính vậy, nguồn tín
dụng trung dài hạn đầu tư phát triển là một động lực không thể thiếu cho việc
thay đổi diện mạo một khu đô thị, một thành phố hay một quốc gia.
Về mặt thực tế tác nghiệp, đối với các Ngân hàng thương mại Việt
nam nói chung, đặc biệt là trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt
nam mà trọng tâm là Ngân hàng Đầu và Phát triển Bắc Hà nội nói riêng,
1
giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội - Người đăng: Lynk Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội 9 10 848