Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao động lực lao động cho người lao động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông(TELCOM)

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sử dụng hiệu quả
nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định tới sự phát triển và tăng
trưởng của mỗi tổ chức. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng trí thức ngày
càng lớn thì việc sử dụng nguồn nhân lực này là những cơ hội đồng thời cũng là
những thử thách đối với người sử dụng lao động. Do đó, việc nhận rõ các nội dung,
tính chất và đặc điểm cá nhân của người lao động để việc sử dụng họ trở nên hiệu
quả có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.
Làm thế nào để sử dụng người lao động một cách hiệu quả? Làm thế nào để
có thể đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động đồng thời tạo
được động lực cho họ làm việc và cống hiến cho tổ chức là một vấn đề cần được
các nhà quản lý của mọi thời đại quan tâm.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến công tác này, nhưng
khi thực hiện lại không đạt được hiệu quả cao, bởi vẫn còn có những tồn tại, rào
cản trong quá trình thực hiện triển khai. Một trong những tồn tại lớn nhất hiện
nay là các doanh nghiệp luôn chỉ coi trọng mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu phát
triển, chưa thực sự quan tâm đến nguyện vọng người lao động, chưa chú trọng
đến mục tiêu động viên, khuyến khích người lao động làm việc, phát huy hết
năng lực, cống hiến hết khả năng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Qua 3 tháng thực tập tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Trình Viễn
Thông(TELCOM) em thấy đây cũng là một doanh nghiệp đã có chú ý và cố
gắng thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động nhưng vẫn còn nhiều
tồn tại cần ban lãnh đạo công ty quan tâm nhiều hơn. Hiện nay, công tác tạo
động lực cho người lao động có vai trò rất quan trọng trong việc ổn định nguồn
nhân lực của công ty. Vì vậy, em lựa chọn đề tài : “ Giải pháp nâng cao động
lực lao động cho người lao động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công
Trình Viễn Thông(TELCOM)” làm đề tài báo cáo thực tập của mình.
Do khả năng thực tế có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót,
cách nhìn phiến diện chủ quan nên em rất kính mong được sự đóng góp ý kiến
bổ sung, phê bình của qúy thầy cô để em hoàn thành tốt đề tài này.
Trong quá trình làm bài em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn, chỉ
bảo tận tình của Thạc sĩ Nguyễn Anh Tấn và sự hợp tác nhiệt tình của ban lãnh
đạo cùng các cô chú, anh chị cán bộ công nhân viên của Công Ty Cổ Phần Phát
Triển Công Trình Viễn Thông(TELCOM). Em xin gửi lời chân thành cảm ơn
1

đến Thạc sỹ Nguyễn Anh Tấn và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công ...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sử dụng hiệu quả
nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định tới sự phát triển và tăng
trưởng của mỗi tổ chức. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng trí thức ngày
càng lớn thì việc sử dụng nguồn nhân lực này là những cơ hội đồng thời cũng là
những thử thách đối với người sử dụng lao động. Do đó, việc nhận rõ các nội dung,
tính chất và đặc điểm cá nhân của người lao động để việc sử dụng họ trở nên hiệu
quả có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.
Làm thế nào để sử dụng người lao động một cách hiệu quả? Làm thế nào để
có thể đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động đồng thời tạo
được động lực cho họ làm việc và cống hiến cho tổ chức là một vấn đề cần được
các nhà quản lý của mọi thời đại quan tâm.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến công tác này, nhưng
khi thực hiện lại không đạt được hiệu quả cao, bởi vẫn còn có những tồn tại, rào
cản trong q trình thực hiện triển khai. Một trong những tồn tại lớn nhất hiện
nay các doanh nghiệp luôn chỉ coi trọng mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu phát
triển, chưa thực sự quan tâm đến nguyện vọng người lao động, chưa chú trọng
đến mục tiêu động viên, khuyến khích người lao động làm việc, phát huy hết
năng lực, cống hiến hết khả năng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Qua 3 tháng thực tập tại Công Ty C Phần Phát Triển Công Trình Viễn
Thông(TELCOM) em thấy đây cũng một doanh nghiệp đã chú ý cố
gắng thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động nhưng vẫn còn nhiều
tồn tại cần ban lãnh đạo công ty quan tâm nhiều hơn. Hiện nay, công tác tạo
động lực cho người lao độngvai trất quan trọng trong việcn định nguồn
nhân lực của công ty. vậy, em lựa chọn đề tài : Giải pháp nâng cao động
lực lao động cho người lao động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công
Trình Viễn Thông(TELCOM)” làm đề tài báo cáo thực tập của mình.
Do khả năng thực tế có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót,
cách nhìn phiến diện chủ quan nên em rất kính mong được sự đóng góp ý kiến
bổ sung, phê bình của qúy thầy cô để em hoàn thành tốt đề tài này.
Trong q trình làm bài em đã nhận được s giúp đỡ hướng dẫn, chỉ
bảo tận tình của ThạcNguyễn Anh Tấn và sự hợp tác nhiệt tình của ban lãnh
đạo cùng các cô chú, anh chị cán bộ công nhân viên của Công Ty Cổ Phần Phát
Triển Công Trình Viễn Thông(TELCOM). Em xin gửi lời chân thành cm ơn
1
Giải pháp nâng cao động lực lao động cho người lao động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông(TELCOM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao động lực lao động cho người lao động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông(TELCOM) - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Giải pháp nâng cao động lực lao động cho người lao động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông(TELCOM) 9 10 554