Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi trantrihai351-gmail-com
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Luận văn
Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối
với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An

2

Contents
MỞĐẦU.................................................................................................................................3
1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................................3
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài..........................................................................................4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................................5
5. Kết cấu của luận văn..........................................................................................................5
CHƯƠNG 1...........................................................................................................................6
1.1. TỔNGQUANVỀĐÓINGHÈO........................................................................................6
P
1.2. TÍNDỤNGVÀHIỆUQUẢTÍNDỤNGĐỐIVỚIHỘNGHÈO........................................23
1.3.
KINHNGHIỆMMỘTSỐNƯỚCVỀNÂNGCAOHIỆUQUẢTÍNDỤNGĐỐIVỚIHỘNGHÈ
O...........................................................................................................................................36
CHƯƠNG 2.........................................................................................................................43
2.1. TÌNHHÌNHĐÓINGHÈOTẠI NGHỆ AN.....................................................................43
2.1.1. Tổng quan về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An..........................................................43
2.2. TỔNGQUANVỀQUÁTRÌNHHÌNHTHÀNH, PHÁTTRIỂN,
MÔHÌNHTỔCHỨCVÀHOẠTĐỘNGCỦA NGÂNHÀNGCHÍNHSÁCHXÃHỘITỈNH
NGHỆ AN............................................................................................................................51
2.3. THỰCTRẠNG HIỆU QUẢCHOVAYHỘNGHÈOTẠI NHCSXH TỈNH NGHỆ AN
..............................................................................................................................................61
2.4. ĐÁNHGIÁHIỆUQUẢCHOVAYHỘNGHÈO.............................................................66
CHƯƠNG 3.........................................................................................................................70
GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢTÍNDỤNGĐỐIVỚIHỘNGHÈOTẠI
NGÂNHÀNGCHÍNHSÁCHXÃHỘITỈNH NGHỆ AN......................................................70
3.1. MỤCTIÊUCHƯƠNGTRÌNH XĐGN Ở NGHỆ ANGIAIĐOẠN 2006 - 2010....
Luận văn
Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối
với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An
1
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An - Người đăng: trantrihai351-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An 9 10 74