Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI & PHÁT TRIỂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NỮ GIỚI)

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI và PHÁT TRIỂN
NỮ GIỚI VỚI CÁC VẤN ĐỀ
VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

MAI VĂN PHỤNG - CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI............................................................................2
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU...................................................................4
2.1.
Mục tiêu tổng quát............................................................................4
2.2.
Mục tiêu cụ thể.................................................................................4
3. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN...........................................................4
3.1.
Khái niệm nhận thức........................................................................4
3.2.
Khái niệm thái độ.............................................................................4
3.3.
Khái niệm hành vi............................................................................5
3.4.
Khái niệm gia đình...........................................................................6
3.5.
Khái niệm bạo lực và bạo lực gia đình............................................6
3.6.
Khái niệm nữ giới (phụ nữ)..............................................................8

PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bạo lực trong gia đình
1.1. Phong tục, tập quán................................................................................9
1.2. Tâm lí.........................................................................................................11
1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội.........................................................................11
1.4. Trình độ dân trí........................................................................................13

Chương 2. Hậu quả của bạo lực gia đình đối với gia đình và xã hội
KẾT LUẬN.....................................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Mỗi quốc gia đều có những cách gọi khác nhau nói về tầm quan trọng của
hôn nhân, gia đình và tổ ấm cũng như sự bình yên và cảm giác an toàn khi được
2

sống trong một tổ ấm. Ở Việt Nam có những câu ví dụ như Gia đình là tổ ấm và
Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Tuy vậy điều đáng buồn là cuộc
hôn nhân của một số phụ nữ không được thuận buồm xuôi gió và tổ ấm của họ trở
thành nơi chứa chất những nỗi buồn, sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự tủi nhục.
Bạo lực gia đình là vấn đề mang t...
1
GIỚI và PHÁT TRIỂN
NỮ GIỚI VỚI CÁC VẤN ĐỀ
VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH
MAI VĂN PHỤNG - CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
GIỚI & PHÁT TRIỂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NỮ GIỚI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI & PHÁT TRIỂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NỮ GIỚI) - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
GIỚI & PHÁT TRIỂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NỮ GIỚI) 9 10 273