Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu vật liệu Carbon Nano tubes

Được đăng lên bởi hahuyhai
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2948 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Khoakhoahọctựnhiên

BÁO CÁO ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013 – 2014

TÌM HIỂU VẬT LIỆU CARBON NANOTUBE
Giảngviênhướngdẫn:Sinhviênthựchiện:
TS. BÙI XUÂN VƯƠNG

PHẠM THỊ ÁNH MINH

1

2

5
4

• Kết luận
• Phân tích lý hóa vật liệu CNT
• Các phương pháp chế tạo CNT

• Ứng dụng của vật liệu CNT

3
2
1

Lịch sử phát minh:
 Được tạo ra bởi những nguyên tử carbon, các nguyên tử carbon này có liên kết hóa
2
trị với nhau bằng lai hóa sp .

 Năm 1991, khi nghiên cứu Fulleren C60, Tiến sĩ Iijima – một nhà khoa học Nhật
Bản– đã phát hiện trong đám muội than là sản phẩm phụ trong quá trình phóng
điện hồ quang có những ống tinh thể cực nhỏ và dài bám vào catot.

3

Là một dạng thù hình của carbon
 Carbon có các dạng tù hình như: kim cương, than chì, graphene, fulleren...và
CNT cũng vậy.

 Bao gồm những tấm graphen cuộn tròn đồng tâm:

4

Cuộn tròn tấm graphene tạo thành CNT

Tấm graphene

5

Gồmcó2loạiCNT:
SWCNT (single wall carbonnanotube) : Nanocacbonđơntường
MWCNT (multi wall carbonnanotube): Nanocacbonđatường

6

Một số ứng dụng của vật liệu CNT

7

Baogồm3Phươngphápchính:





Phươngpháphồquangđiện
Phươngphápsửdụngtialaser
Phươngpháplắngđọngphahơihóahọc(CVD)

8

Phương pháp hồ quang điện
Phươngpháp này được Thomas Ebbesen và Pulickel M.Ajayan ở phòng nghiên cứu
của hãng NEC tại Tsukuba (Nhật Bản) công bố vào năm 1992 với kết quả tạo được
số lượng ống nano cacbon ở số lượng vĩmô.

9

Thiết bị chếtạo CNT bằng phương pháp hồ quang điện
10

Phương pháp sử dụng tia laser
Phươngpháp này do Richard và cộng sự ở trường đại học Rice thực hiện khi thông
tin về phát minh ống nano cacbon bùngnổ.

11

Thiếtbịchếtạo CNT bằng phương pháp chùm laser
12

Phương pháp lắng đọng pha hơi hóa học (CVD)
Phương pháp phân hủy các khí hóa có chứa cacbon và sử dụng một nguồn cung cấp năng lượng để
truyền năng lượng cho các phân tử khí này nhằm mục đích bẻ gãy các liên kết trong phân tử khí để tạo
thành các nguyên tử cacbon linh động. Sau đó các nguyên tử C sẽ khuếch tán về phía các chất nền đã
được gia nhiệt và phủ lên 1 lớp màng mỏng xúc tác kim loại, ống than nano cacbon sẽ được hình thành
và phát triển trên các hạt xúc tác kim loại này.

13

Bao gồm các phương pháp nhỏ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Phương pháp CVD tăng cường plasma
Phương pháp CVD nhiệt
Phương pháp CVD xúc tác alcohol
Phương pháp tạo thành các pha bay hơi
Phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi ở dạng bọt gel
Phương pháp CVD nhiệt có laser hỗ trợ
Phương pháp CVD với x...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Khoakhoahọctựnhiên
BÁO CÁO ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013 – 2014
TÌM HIỂU VẬT LIỆU CARBON NANOTUBE
Giảngviênhướngdẫn:Sinhviênthựchiện:
TS. BÙI XUÂN VƯƠNG PHẠM THỊ ÁNH MINH
1
Giới thiệu vật liệu Carbon Nano tubes - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu vật liệu Carbon Nano tubes - Người đăng: hahuyhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giới thiệu vật liệu Carbon Nano tubes 9 10 757