Ktl-icon-tai-lieu

Gói sản phẩm "Du Học Thanh Công cùng ACB"

Được đăng lên bởi Virut Beo
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ & QTKD

______

GÓI SẢN PHẨM

DU HỌC
THÀNH CÔNG CÙNG ACB
TIỂU LUẬN

GVHD: TRẦN NGỌC MỸ
SVTT: NHÓM 5 – K2010

ĐỒNG THÁP – 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT
1
2
3
4
5
6

Họ & Tên
Võ Thị Ngọc Dung
Phạm Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Trung Nhì
Nguyễn Vũ Thanh
Cao Xuân Thắm
Võ Thị Thắm

MSSV
0010410738
0010410743
0010410809
0010410834
0010410842
0010410844

Lớp
TCNH 10A
TCNH 10C
TCNH 10C
TCNH 10C
TCNH 10A
TCNH 10C

Gói Sản Phẩm “Du Học Thành Công Cùng ACB”
PHẦN 1
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CHÂU Á

1. THÔNG TIN CHUNG:
1.1. Thông tin khái quát:
Tên giao dịch:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Á Châu
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Asia Commercial Joint Stock Bank.
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: ACB.
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301452948.
- Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 05 năm 1993.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 26: ngày 30 tháng 08 năm 2012.
• Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn ba trăm bảy
mươi sáu tỷ lăm trăm sáu mươi lăm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng.)
• Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
• Số điện thoại: (84.8) 3929 0999.
• Số fax: (84.8) 3839 9885.
• Website: 
• Mã cổ phiếu: ACB.
1.2. Quá trình hình thành và phát triển.
1.2.1. Quá trình hính thành và phát triển.
- Ngày thành lập: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) được
thành lập theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 24/4/1993, và
Giấy do Ủy ban Nhân dân Tp. HCM cấp ngày 13/5/1993. Ngày 04/6/1993, ACB chính
thức đi vào hoạt động.
- Thời điểm niêm yết: ACB niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(trước đây là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo Quyết định ngày
31/10/2006. Cổ phiếu ACB bắt đầu giao dịch vào ngày 21/11/2006.
 Giai đoạn 1993 – 1995: Đây là giai đoạn hình thành ACB. Những người thành
lập ACB có năng lực tài chính, học thức và kinh nghiệm thương trường, cùng chia sẻ
một nguyên tắc kinh doanh là “quản lý sự phát triển của doanh nghiệp an toàn, hiệu
quả” và đó là chất kết dính tạo sự đoàn kết bấy lâu nay. Giai đoạn này, xuất phát từ vị
thế cạnh tranh, ACB hướng về khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong
khu vực tư nhân, với quan điểm thận trọng trong việc cấp tín dụng cung ứng sản phẩm

SVTH: Nhóm 5 – K2010

1

GVHD: Trần Ngọc Mỹ

Gói Sản Phẩm “Du Học Thành Công Cùng ACB”
dịch vụ mới mà thị trường chưa có (cho vay tiêu dùng, dịch vụ chuyển tiền nhanh
Western Uni...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ & QTKD
______
GÓI SẢN PHẨM
DU HỌC
THÀNH CÔNG CÙNG ACB
TIỂU LUẬN
GVHD: TRẦN NGỌC MỸ
SVTT: NHÓM 5 – K2010
ĐỒNG THÁP – 2013
Gói sản phẩm "Du Học Thanh Công cùng ACB" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gói sản phẩm "Du Học Thanh Công cùng ACB" - Người đăng: Virut Beo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Gói sản phẩm "Du Học Thanh Công cùng ACB" 9 10 168