Ktl-icon-tai-lieu

Hạ tầng PKI

Được đăng lên bởi Don Diego Vega
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Lê Anh Tuấn

NGHIÊN CỨU VỀ HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI
PKI, ỨNG DỤNG VÀO BẢO MẬT THÔNG TIN
TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Mã số: 60.48.01.04

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2013

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Văn Chuyết

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

HÀ NỘI - 2013

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc giao tiếp qua mạng Internet
ngày càng phát triển và trở thành một trong những phương tiện quan trọng nhất. Tính phổ
biến rộng rãi của Internet một mặt đem lại nhiều ứng dụng tiện lợi, thú vị và hầu hết các
thông tin nhạy cảm và quan trọng đều được lưu trữ và trao đổi trên môi trường Internet; mặt
khác nó đặt ra các vấn đề về sự an toàn, tính tin cậy của những trao đổi trên Internet, với
những thủ đoạn tinh vi, nguy cơ các thông tin này bị đánh cắp qua mạng thật sự là vấn đề
đáng quan tâm. Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) có thể ứng dụng để giải quyết những
vấn đề về an toàn thông tin. Dựa trên các dịch vụ cơ bản về chứng thực số và chữ ký số, một
PKI chính là bộ khung của các chính sách, dịch vụ và phần mềm mã hóa, đáp ứng nhu cầu
bảo mật của người sử dụng.
Chứng thực số hiện còn được sử dụng như một dạng chứng minh thư cá nhân. Chứng
thực số CA có thể được tích hợp vào các chip nhớ nằm trong thẻ căn cước, thẻ tín dụng để
tăng cường khả năng bảo mật, chống giả mạo, cho phép chủ thẻ xác thực danh tính của
mình trên nhiều hệ thống khác nhau, chẳng hạn như xe bus, thẻ rút tiền ATM, kiểm soát hải
quan, ra vào chung cư .v.v.
Vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin dữ liệu là nội dung nghiên cứu thiết thực,
là chủ đề luôn được các cấp, các ngành quan tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhu
cầu đảm bảo an ninh thông tin dữ liệu trên mạng máy tính là cấp thiết trong các hoạt động
kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với các mạng máy tính chuyên dùng phục vụ công tác an ninh,
quốc phòng, đối ngoại của các cơ quan Đảng, Nhà nước,…
Hiện nay hầu hết các Bệnh viện đều đã và đang sử dụng hệ thống phần...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Anh Tuấn
NGHIÊN CU VỀ HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI
PKI, NG DỤNG VÀO BẢO MẬT THÔNG TIN
TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Chuyên ngành: Hthống thông tin
s: 60.48.01.04
M TẮT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI - 2013
Hạ tầng PKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạ tầng PKI - Người đăng: Don Diego Vega
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hạ tầng PKI 9 10 331