Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán tiêu thụ hàng hóa

Được đăng lên bởi hieukt25
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Th.s Vũ Thị Thuỳ Trang
Phan Hồng Nhung

Lời mở đầu
Ngày nay nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh
gay gắt của các doanh nghiệp thì vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất là
cả một con đường gian truân và hóc búa. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải
luôn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc bằng uy tín và chất lượng sản phẩm.
Bởi vậy sản phẩm sản xuất luôn gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất
ra bán cho ai và bán như thế nào. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh
nghiệp đều gắn liền với thị trường, việc nghiên cứu thị trường để cho ra những sản
phẩm thích hợp có ý nghĩa vô cùng to lớn. Để đạt được mục tiêu trên là cả một quá
trình nghệ thuật, là cả một quá trình bao gồm nhiều yếu tố tạo nên. Đối với doanh
nghiệp sản xuất hiện nay công tác hạch toán nói chung và công tác thành phẩm,
tiêu thụ thành phẩm là một khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm
bảo quản lý các loại thành phẩm , hàng hóa và xác định các chỉ tiêu của khâu bán
hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá, em
đã lựa chọn đề tài: “ Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty Cổ Phần Thực Phẩm NSB” để hoàn thành đề tài của mình. Nội dung của
báo cáo gồm có ba chương:
Phần 1: Khái quát chung về công ty Cổ Phần Thực Phẩm NSB
Phần 2: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Thực Phẩm NSB
Phần 3: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
Phần Thực Phẩm NSB.

SVTH: Mai Thị Thu Phú

Trang: 1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Th.s Vũ Thị Thuỳ Trang
Phan Hồng Nhung

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ
PHẦN THỰC PHẨM NSB
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty:
1.1.1. Sơ lược về sự hình thànhvà phát triển của Công ty:
- Thực phẩm là một nhu cầu cần thiết đối với cuộc sống hằng ngày của con
người, đặc biệt khi xã hội ngày càng tiến bộ thì yêu cầu về thực phẩm an toàn ngày
một gia tăng, các thông tin về ngộ độc thực phẩm trở thành mối quan tâm của các
nhà lãnh đạo, quần chúng nhân dân, nhất là các bậc phụ huynh có con em đang học
tại các trường bán trú. Nhiều năm qua, Sở giáo dục và đào tạo và trung tâm y tế dự
phòng luôn tích cực tổ chức việc kiểm tra, báo cáo tình hình vệ sinh an toàn thực
phẩm trên địa bàn thành phố và tại các trường học. Vì vậy, Công ty Cổ Phần Thực
Phẩm NSB đã ra đời nhằm chủ động nguồn thực phẩm tươi sống cũng như các...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.s Vũ Thị Thuỳ Trang
Phan Hồng Nhung
Lời mở đầu
Ngày nay nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh
gay gắt của các doanh nghiệp thì vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất là
cả một con đường gian truân và hóc búa. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải
luôn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc bằng uy n chất lượng sản phẩm.
Bởi vậy sản phẩm sản xuất luôn gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất
ra bán cho ai và bán như thế nào. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh
nghiệp đều gắn liền với thị trường, việc nghiên cứu thị trường để cho ra những sản
phẩm thích hợp ý nghĩa vô cùng to lớn. Để đạt được mục tiêu trên là cả một quá
trình nghệ thuật, cả một quá trình bao gồm nhiều yếu tố tạo nên. Đối với doanh
nghiệp sản xuất hiện nay công tác hạch toán nói chung công tác thành phẩm,
tiêu thụ thành phẩm là một khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm
bảo quản lý các loại thành phẩm , hàng hóa xác định các chỉ tiêu của khâu bán
hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá, em
đã lựa chọn đề tài: “ Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty Cổ Phần Thực Phẩm NSB” đ hoàn thành đề tài của mình. Nội dung của
báo cáo gồm có ba chương:
Phần 1: Khái quát chung về công ty Cổ Phần Thực Phẩm NSB
Phần 2: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Thực Phẩm NSB
Phần 3: Kế toán doanh thu tiêu thụxác định kết quả kinh doanh tại Công ty C
Phần Thực Phẩm NSB.
SVTH: Mai Thị Thu Phú Trang: 1
Hạch toán tiêu thụ hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán tiêu thụ hàng hóa - Người đăng: hieukt25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Hạch toán tiêu thụ hàng hóa 9 10 42