Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành mã nguồn mở Linix

Được đăng lên bởi Hoàng Xuân Quỳnh
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 4185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ điều hành mã nguồn mở

Trang 1

Hệ điều hành mã nguồn mở

Contents
Bài 1: Tìm hiểu về hệ điều hành linux (3 tiết) ................................................................................... 9
1.1

Lịch sử hình thành và phát triển ......................................................................................... 9

1.1.1

Lịch sử unix................................................................................................................ 9

1.1.2

Hai dòng unix ............................................................................................................. 9

1.1.3

Các phiên bản của unix ............................................................................................ 10

1.2

Giới thiệu về linux ........................................................................................................... 10

1.2.1

Lịch sử phát triển của linux và giới thiệu các phiên bản linux................................. 10

1.2.2

Sự phát triển của Linux và các công nghệ liên quan ................................................ 11

1.2.3

Các bản phát hành của linux .................................................................................... 12

1.2.4

Lợi thế của linux ...................................................................................................... 14

1.2.5

Ai phát triển linux .................................................................................................... 14

1.2.6

Thương mại hóa linux .............................................................................................. 15

1.2.7

So sánh Unix và linux .............................................................................................. 15

1.2.8

Tác quyền và bản quyền linux ................................................................................. 16

1.3 Làm quen với Linux trong chương trình học ......................................................................... 17
1.3.1 Ubuntu Desktop 12.04 .................................................................................................... 17
1.3.2 CentOS 6.0 server ........................................................................................................... 17
Bài 2:Cơ bản về hệ điều hành và các ứng dụng trên hệ điều hành linux (3 tiết).............................. 18
2.1 Cấu hình cơ bản trước khi cài đặt Linux ................................................................................ 18
2.1.1

Giới thiệu trì...
Hệ điều hành mã nguồn mở
Trang 1
Hệ điều hành mã nguồn mở Linix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành mã nguồn mở Linix - Người đăng: Hoàng Xuân Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Hệ điều hành mã nguồn mở Linix 9 10 240