Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam

Được đăng lên bởi nangvang94
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 4 lần



Trang chủ
Tin tức
o Thông tin chung
o Tin tức - Sự kiện



Giới thiệu
o Giới thiệu chung
o Lịch sử hình thành
o Đội ngũ giảng viên
o Năng lực đào tạo
o Bộ phận chức năng



Tổ chức

o
o
o


Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu nhân sự
Văn bản mới

Đào tạo

o

Ngành đào tạo





o
o
o
o
o
o
o

Thông báo
Thông tin tuyển sinh
Kết quả học tập
Thời khóa biểu
Lịch thi
Biểu mẫu
Tài Liệu Học tập



Sinh viên
o Tin tức - Thông báo
o Học bổng
o Thông tin việc làm
o CTCT-HSSV
o Biểu mẫu
o Câu Lạc Bộ Thể Thao



Đoàn - Thể
o Công Đoàn
o Giới thiệu Đoàn – Hội
o Hoạt động
o Câu lạc bộ - Đội - Nhóm
o Hoạt động văn thể mỹ
o Đoàn - Hội khắp nơi
o Kỹ năng sinh hoạt tập thể
o Bạn cần biết
o 6 Bài Lý Luận Chính trị



Ký túc xá
o Giới thiệu chung
o Thông tin ký túc xá
o Cơ sở vật chất

tìm ki?m...

loading images: 0/32

TCCN
Tại Chức
Liên Thông
Văn Bằng 2

TIN MỚI CẬP NHẬT


MAI VĂN MẠNH,
HÒA HUY CHƯƠN
LIÊN HOAN TUỔ
TẠO TP.HCM LẦN



KẾ HOẠCH LỄ TỔ
NĂM HỌC 2012-2
TỐT NGHIỆP VÀ
TỐT NGHIỆP BẬC
KHÓA 9 VÀ KHÓA



KẾT QUẢ TỐT NG
TCCN ĐỢT THI T
NĂM 2013



KẾ HOẠCH THI T
ĐỢT THÁNG 04/
TCCN

Bài 5: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
Thứ sáu, 16 Tháng 12 2011 08:26

( Ban thanh niên ) Qua hơn 17 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu cao độ của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã đạt được nhữn
thành tựu to lớn về kinh tế- xã hội và đang đứng trước yêu cầu mới của sự phát triển ở tầm cao hơn trước. Trong thời kỳ phát triển mới
bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, đất nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn, Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phả
nỗ lực cao độ nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục vững bước tiến lên.
Để đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta phải được kiện toàn, đổi mới nội dung v
phương thức hoạt động.
Tuy nhiên, hệ thống chính trị là vấn đề rộng lớn, có nhiều nội dung cần đề cập, vì vậy, trong bài này chỉ nêu một số vấn đề cơ bản, cần thiết, ph
hợp với yêu cầu giáo dục lý luận chính trị của thanh niên.
Câu hỏi 1: Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?
Trả lời:
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó l
hệ thống chính trị.
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợ
pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động và...
Trang chủ
Tin tức
o Thông tin chung
o Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu
o Giới thiệu chung
o Lịch sử hình thành
o Đội ngũ giảng viên
o Năng lực đào tạo
o Bộ phận chức năng
Tổ chức
o Sơ đồ tổ chức
o Cơ cấu nhân sự
o Văn bản mới
Đào tạo
o Ngành đào tạo
TCCN
Tại Chức
Liên Thông
Văn Bằng 2
o Thông báo
o Thông tin tuyển sinh
o Kết quả học tập
o Thời khóa biểu
o Lịch thi
o Biểu mẫu
o Tài Liệu Học tập
Sinh viên
o Tin tức - Thông báo
o Học bổng
o Thông tin việc làm
o CTCT-HSSV
o Biểu mẫu
o Câu Lạc Bộ Thể Thao
Đoàn - Thể
o Công Đoàn
o Giới thiệu Đoàn – Hội
o Hoạt động
o Câu lạc bộ - Đội - Nhóm
o Hoạt động văn thể mỹ
o Đoàn - Hội khắp nơi
o Kỹ năng sinh hoạt tập thể
o Bạn cần biết
o 6 Bài Lý Luận Chính trị
Ký túc xá
o Giới thiệu chung
o Thông tin ký túc xá
o Cơ sở vật chất
loading images: 0/32
m ki?m...
hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam - Người đăng: nangvang94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam 9 10 77