Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống đóng lắp chai tự động

Được đăng lên bởi Bảo Bẩn Bẩn
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CĐT

GVHD: BÙI HẢI LÊ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ngày một phát triển. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Vấn đề con người là vấn đề tiên
quyết trong việc có đạt được mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hay không.
Để có đội ngũ nhân lực có trình độ, nắm vững kiến thức khoa học kỹ
thuật thì ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo lý thuyết còn cần những nội
dung thực hành thực tế để người học củng cố kiến thức lý thuyết đã được
trang bị trên giảng đường, đồng thời có kỹ năng xử lý những vấn đề mà thực
tiễn đặt ra.
Đồ án này được giao cho sinh viên sau khi đã trải qua những môn học
trang bị kiến thức trên lớp nhằm giúp sinh viên tổng hợp lại những kiến thức
mà mình đã được trang bị.đồ án vi xứ lý là một trong số đó
Với đồ án được giao: “ Thiết kế, mô phỏngmáy đóng nút chaitự động
” .Sau một thời gian tìm hiểu và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của thầy
TS. BÙI HẢI LÊ nhóm chúng em đã hoàn thành đồ án. Do còn hạn chế nên
chắc chắn đồ án không tránh khỏi những sai sót. Nhóm chúng em xin được
Thiết kế máy đóng nút chai tự động

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CĐT

GVHD: BÙI HẢI LÊ

thầy chỉ bảo để hoàn thiện tốt hơn và chân thành cảm ơn cô đã tạo điều kiện
giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.
Hà nội , tháng 10 năm 2014
Sinh viên nhóm 1: Lớp C103A
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ THỬ
1.1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường. Một

nền kinh tế có sự cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp . Trước
sự bùng nổ như vậy các doanh nghiệp ra sức đổi mới từ trong sản xuất tới tiêu
thụ sản phẩm để tồn tại trên thị trường . Sự thay đổi đó giúp cho một số doanh
nghiệp thành công không những giữ vững được vị thế của công ty trên thị
trường mà còn không ngừng phát triển và gia tăng thị phần. Bên cạnh đó có
không ít những doanh nghiệp bị phá sản.
Một trong những yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại trên của
các doanh nghiệp là hoạt động cải tiến sản phẩm và bao gói sản phẩm
(packing), đóng chai sản phẩm… nó đem lại hiệu quả và đóng góp rất nhiều
trong sự thành công của doanh nghiệp.
Hiện nay dưới sự phát triển của nền kinh tế thị trường sản phẩm được tạo
ra một cách ồ ạt mà không có phương pháp bảo quản nhất định làm cho hao
hụt sản phẩm, dẫn đến lãng phí.Để đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn của
người tiêu dung, sản phẩm đóng chai là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết
bài toán tiêu dung.Tuy nhiên sản phẩm hang tiêu dùn...
GVHD: BÙI HẢI LÊ ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CĐT
MỤC LỤC

Đất nước ngày một phát triển. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Vấn đề con người là vấn đề tiên
quyết trong việc có đạt được mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hay không.
Để có đội ngũ nhân lực có trình độ, nắm vững kiến thức khoa học kỹ
thuật thì ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo lý thuyết còn cần những nội
dung thực hành thực tế để người học củng cố kiến thức lý thuyết đã được
trang bị trên giảng đường, đồng thời có kỹ năng xử lý những vấn đề mà thực
tiễn đặt ra.
Đồ án này được giao cho sinh viên sau khi đã trải qua những môn học
trang bị kiến thức trên lớp nhằm giúp sinh viên tổng hợp lại những kiến thức
mà mình đã được trang bị.đồ án vi xứ lý là một trong số đó
Với đồ án được giao: “ Thiết kế, mô phỏngmáy đóng nút chaitự động
” .Sau một thời gian tìm hiểu và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của thầy
nhóm chúng em đã hoàn thành đồ án. Do còn hạn chế nên
chắc chắn đồ án không tránh khỏi những sai sót. Nhóm chúng em xin được
 !"
Hệ thống đóng lắp chai tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống đóng lắp chai tự động - Người đăng: Bảo Bẩn Bẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Hệ thống đóng lắp chai tự động 9 10 999