Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU

Được đăng lên bởi doan-thi-nguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3240 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU
Nhóm nghiên cứu 1

TÓM TẮT
Bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu không chỉ đặt ra cho
Việt Nam vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, mà trong đó còn có yêu cầu cấp thiết là tái cơ cấu
một cách toàn diện và đồng bộ hệ thống ngân hàng như một yếu tố then chốt để đảm bảo sự
phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở phân tích những hoạt động cơ bản và hiệu quả của hệ
thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2010-Quý I/2012, một số vấn đề
của tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và kết quả điều tra, khảo sát về “Hoạt
động và những vấn đề của tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” (do nhóm
nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGH thực hiện), chương này sẽ chỉ ra và phân tích
những ẩn số cần làm rõ của quá trình tái cơ cấu nhìn từ giác độ thông lệ quốc tế cũng như thực
tiễn.
Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các phương pháp
nghiên cứu định tính và định lượng. Các dữ liệu sử dụng để phân tích bao gồm cả nguồn dữ
liệu thứ cấp và sơ cấp. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện điều tra khảo sát hơn 40 NHTM và
phỏng vấn sâu 20 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
trong thời gian từ tháng 2-3/2012 nhằm thu thập các ý kiến, quan điểm, thông tin sử dụng cho
phân tích định tính. Số liệu thu thập được xử lý trên phần mềm SPSS để phục vụ phân tích
định lượng.
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy trong giai đoạn 2010-Quý I/2012, ngoài những yếu tố
khác có liên quan trực tiếp như lạm phát cao, thị trường bất động sản và chứng khoán sụt
giảm và đóng băng, các doanh nghiệp kinh doanh đình đốn…, hoạt động của hệ thống các
ngân hàng thương mại Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của các biện pháp và chính sách
điều tiết trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.
1

Nghiên cứu được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu của Trường ĐHKT-ĐHQGHN với các thành viên là
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thanh Vân, Ths. Phạm Bảo Khánh, TS. Quách
Mạnh Hào, TS. Nguyễn Minh Huệ và TS. Nguyễn Mạnh Hùng,) do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng
nhóm.

1

Những biện pháp và chính sách điều tiết kể trên đã góp phần kiềm chế lạm phát nhưng
cũng chính là tác nhân chính tạo ra những nghịch lý trong hoạt động của hệ thống các ngân
hàng thương mại như các cuộc đua tăng lãi suất, hiện tượng căng thẳng thanh khoản và nguy
cơ ứ đọng vốn, lợi nhuận ngân hàng cao trong bối cảnh kinh tế sa sút, các doanh nghiệp kinh
doanh ...
1
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
HIỆN NAY MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU
Nhóm nghiên cứu
1
TÓM TẮT
Bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu không chỉ đặt ra cho
Việt Nam vấn đề tái cấu nền kinh tế, trong đó còn yêu cầu cấp thiết tái cấu
một cách toàn diện và đồng bhệ thống ngân hàng như một yếu tố then chốt để đảm bảo sự
phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở phân tích những hoạt động cơ bản và hiệu qucủa hệ
thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2010-Quý I/2012, một số vấn đề
của tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và kết quả điều tra, khảo sát vềHoạt
động những vấn đề của tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam(do nhóm
nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGH thực hiện), chương này sẽ chỉ ra và phân tích
những ẩn số cần làmcủa quá trình tái cơ cấu nhìn từ giác độ thông lệ quốc tế cũng như thực
tiễn.
Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các phương pháp
nghiên cứu định tính và định lượng. Các dliệu sử dụng để phân ch bao gồm cả nguồn d
liệu thứ cấp cấp. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện điều tra khảo sát hơn 40 NHTM
phỏng vấn sâu 20 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
trong thời gian từ tháng 2-3/2012 nhằm thu thập các ý kiến, quan điểm, thông tin sử dụng cho
phân ch định tính. Sliệu thu thập được xtrên phần mềm SPSS để phục vụ phân ch
định lượng.
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy trong giai đoạn 2010-Quý I/2012, ngoài những yếu tố
khác liên quan trực tiếp như lạm phát cao, thị trường bất động sản chứng khoán sụt
giảm đóng băng, các doanh nghiệp kinh doanh đình đốn…, hoạt động của hệ thống các
ngân hàng thương mại Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của các biện pháp chính sách
điều tiết trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.
1
Nghiên cứu được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu của Trường ĐHKT-ĐHQGHN với các thành viên
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thanh Vân, Ths. Phạm Bảo Khánh, TS. Quách
Mạnh Hào, TS. Nguyễn Minh Huệ và TS. Nguyễn Mạnh Hùng,) do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng
nhóm.
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU - Người đăng: doan-thi-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU 9 10 291