Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích

Được đăng lên bởi monkeydthanh1995
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Nhóm 10

•

Ngô Ngọc Mỹ Tú

•

Nguyễn Thị Minh Ngọc

•

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

•

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

•

Trương Thị Xuân Trang

•

Đỗ Mai Thi

•

Trần Như Quỳnh

•

Lâm Thị So Ny

•

Trần Ngọc Bảo Trân

•

Võ Nguyễn Kim Thành

Đại Cương Sắc Ký
1.Định Nghĩa:



Sắc ký là một quá trình trong đó các chất tan được tách riêng ra bởi quá trình dịch
chuyển khác nhau về động lực học của các chất này trong một hệ thống hay hay nhiều
pha



Pha cố định gọi là pha tĩnh (Stationary phase,SP)



Pha chuyển dịch được gọi là pha động (Mobile phase, MP)

2. Quá Trình Sắc Ký

•
•
•
•

Đưa hỗn hợp lên pha tĩnh
Khai triễn sắc ký : + Sắc ký khai triển (các chất được tách trên pha tĩnh)
+ Sắc ký rửa giải (các chất được tách ra ngoài pha tĩnh)
Phát hiện các chất : Các chất màu có thể phát hiện dễ dàng, các chất không màu có thể phát triển bằng đèn tử ngoại hay
bằng các thuốc thử

3. Phân Loại Các Phương Pháp Sắc Ký
3.1 Theo bản chất vật lý các pha

-

Sắc ký lỏng – lỏng
Sắc ký lỏng – rắn
Sắc ký khí – lỏng
Sắc ký khí – rắn

3.2 Theo kỹ thuật và phương tiện sắc ký

Sắc ký cột
Sắc ký lớp mỏng
Sắc ký giấy
3.3 Theo bản chất hiện tượng sắc ký
Theo sự tương tác của chất được tách với pha tĩnh và pha động, người ta phân loại thành
sắc ký hấp thụ, sắc ký phân bố, sắc ký trao đổi ion, sắc ký rây phân tử và sắc ký ái lực.

Sắc Ký Lớp Mỏng
1. Định nghĩa
Sắc kí lớp mỏng(thin layer chromatography - TLC) là một kỹ thuật sắc ký được dùng
để tách các chất trong hỗn hợp. Phương pháp sắc ký lớp mỏng bao gồm pha tĩnh
là một lớp mỏng các chất hấp phụ, thường là silica gel, aluminium oxide, hoặc
cellulose được phủ trên một mặt phẳng chất trơ. Pha động bao gồm dung dịch cần
phân tích được hòa tan trong một dung môi thích hợp và được hút lên bản sắc ký
bởi mao dẫn, tách dung dịch thí nghiệm dựa trên tính phân cực của các thành
phần trong dung dịch.

Sắc kí lớp mỏng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

•
•
•
•

Xét nghiệm độ tinh khiết của các hóa chất phóng xạ trong dược khoa
Xác định các sắc tố trong tế bào thực vật
Phát hiện thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng trong thức ăn, hoặc nhận biết những hóa chất trong một chất cho sẵn
Giám sát các phản ứng hữu cơ

Một số cải tiến có thể kết hợp phương pháp truyền thống để tự động hóa một vài bước, làm tăng độ dung giải của sắc kí lớp mỏng và cho số
liệu chính xác hơn. Phương pháp này được gọi là sắc kí lớp mỏng hiệu năng cao (high performance TLC - HPTLC).

...
ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Nhóm 10
Ngô Ngọc Mỹ Tú
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
Trương Thị Xuân Trang
Đỗ Mai Thi
Trần Như Quỳnh
Lâm Thị So Ny
Trần Ngọc Bảo Trân
Võ Nguyễn Kim Thành
Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích - Người đăng: monkeydthanh1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hóa phân tích 9 10 691