Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tiền lương là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong đời sống
kinh tế xã hội. Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ốn định và cải thiện đời
sống xã hội. Vì vậy dưới mọi hình thái kinh tế-xã hội, tiền lương và việc áp dụng
các hình thức trả lương là nhân tổ quyết định sự hiệu quả các hoạt động của doanh
nghiệp. Nếu hình thức trả lương hợp lí sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng
năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí. Ngược lại hình thức trả lương
không hợp lý sẽ khiến họ không thỏa mãn về tiền lương họ nhận được. Do đó, họ
sẽ không nhiệt huyết để tăng năng suất không tiết kiệm vật tư, làm tổn thất chi phí,
gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh.
Ở nước ta hình thức trả lương theo sản phẩm và hình thức trả lương theo
thời gian đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Tuy vậy, các hình
thức trả lương luôn phải kèm theo một số điều kiện nhất định để có thể trả lương
một cách hợp lý, đúng đắn và có hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần phải hoàn thiện các
hình thức đó thì mới phát huy tác dụng của tiền lương, nêu không sẽ tác động xấu
đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao
động với người sử dụng lao động, làm suy giảm động lực lao động và sự sáng tạo
của họ. Do đó, vấn đề lựa chọn một hình thức trả lương hợp lý, trả lương lao động
vừa đúng công sức họ bỏ ra, lại đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Xuất phát từ vai trò to lớn của tiền lương, do đó sau một thời gian thực tập
tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam, vói sự hướng
dẫn tận tình của cô giáo Vũ Thị Ánh Tuyết cùng cán bộ, nhân viên làm việc tại
Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam em chọn đề tài: “
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và
xây dựng Việt Nam" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhằm đưa ra một số giải pháp
góp phần thiện công tác trả lương của Công ty.
Bài báo cáo của em gồm 2 phần::
Phần 1: Khái quát về Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng
Việt Nam và công tác quản trị ở Công ty.
Phần 2: Phân tích các hình thức trả lương và các giải pháp hoàn thiện các
hình thứ trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và
xây dựng Việt Nam.
Trong quá trình viết bài, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên còn
sai sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Phần I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
I. Kh...
LỜI MỞ ĐẦU
Tiền lương một phạm trù kinh tế ý nghĩa quan trọng trong đời sống
kinh tế hội. Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ốn định và cải thiện đời
sống hội.vậy dưới mọi hình thái kinh tế-xã hội, tiền lương việc áp dụng
các nh thức trả lương nhân t quyết định shiệu qucác hoạt động của doanh
nghiệp. Nếu hình thức trả ơng hợp lí sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng
năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí. Ngược lại nh thức trả lương
không hợp s khiến họ kng thỏa mãn về tiền lương họ nhận được. Do đó, họ
sẽ không nhiệt huyết để tăng ng suất không tiết kiệm vật tư, làm tổn thất chi phí,
gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh.
nước ta hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương theo
thời gian đang được áp dụng rộng rãi trong c doanh nghiệp. Tuy vậy, các nh
thức trả lương luôn phải kèm theo một s điều kiện nhất định để thể trả lương
một cách hợp lý, đúng đắn có hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần phải hoàn thiện c
hình thức đó t mới phát huy tác dụng của tiền lương, nêu không sẽ tác động xấu
đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh mâu thuẫn v lợi ích giữa người lao
động vi người sử dụng lao động, làm suy gim động lực lao động và sự sáng tạo
của họ. Do đó, vấn đ lựa chọn một nh thức trả lương hợp lý, trả lương lao động
vừa đúng công sức họ bỏ ra, lại đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Xuất phát từ vai tto lớn của tiền lương, do đó sau một thời gian thực tập
tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ xây dựng Việt Nam, vói sớng
dẫn tận tình của giáo Thị Ánh Tuyết cùng cán bộ, nhân viên làm việc tại
Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam em chọn đề tài:
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và
xây dựng Việt Nam" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhằm đưa ra một số giải pháp
góp phần thiện công tác trả lương của Công ty.
Bài báo cáo của em gồm 2 phần::
Phần 1: Khái quát về Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ xây dựng
Việt Nam và công tác quản trị ở Công ty.
Phần 2: Phân tích các hình thức tr lương và các giải pháp hoàn thiện các
hình thứ trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ
xây dựng Việt Nam.
Trong quá trình viết bài, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên còn
sai sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ và xây dựng Việt Nam 9 10 897