Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện công tác bán hàng và lập kế hoạch bán hàng

Được đăng lên bởi Minh Xuân Nguyễn
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 4113 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Phương Thu

LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trước sự phát triển mạnh và nhanh của toàn nền kinh tế, Đại hội đảng VI là
cái mốc đánh giá sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam, chuyển mình sang nề kinh
tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước nền kinh tế của nước ta đã đạt
những thành tựu đáng khích lệ. Đặc biệt Việt Nam đã chính thức gia nhập WTOTổ chức thương mại thế giới, sự kiện này mang lại nhiều cơ hội nhưng đồng thời
cũng là thách thức to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam.
Thị trường phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các
doanh nghiệp hoà mình vào xu hướng chung trong sự phát triển của thị trường. Kế
hoạch hoá là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp xác định chiến lược phát
triển cho mình và đạt được những mục đích mà mình mong muốn. Doanh nghiệp
muốn hoạt động dựa trên những cơ sở, chiến lược đã định thì đòi hỏi công tác lập
kế hoạch trong doanh nghiệp phải ngày càng được hoàn thiện.Tuy vậy sau thời gian
tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác lập kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch hoá trong
doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đề cập đến trên cả phương diện nhận
thức của nhà lập kế hoạch và nội dung, phương pháp của bản kế hoạch kinh doanh
dành cho doanh nghiệp.
Nghiệp vụ bán hàng là nghiệp vụ rất quan trọng trong việc kinh doanh của
doanh nghiệp, kế hoạch bán hàng là kế hoạch cơ bản góp phần tạo dựng sự thành
công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì điều này công tác lập kế hoạch
bán hàng là vấn đề cấp thiết trong việc hoạch định chiến lược tổng thể của doanh
nghiệp.
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát là công ty chuyên sản xuất và kinh
doanh chủ yếu là thiết bị phục vụ cho ngành ô tô, đến nay công ty đã có chỗ đứng
vững trên thị trường khắp mọi miền cả nước, là một trong những doanh nghiệp kinh
doanh về sản phẩm thiết bị ô tô hàng đầu trên cả nước. Trong thời gian thực tập ở
đây, em đã có điều kiện tìm hiểu về công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty.
Nhận được tầm quan trọng cũng như đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện công
tác lập kế hoạch bán hàng, qua thời gian tìm hiểu và thực tập tại công ty, em quyết
định chọn đề tài:
“ Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty Cổ Phần Thiết Bị
Tân Phát”.
SV: Bùi Thị Hồng Thắm

1

Lớp: Kế hoạch 48A

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Phương Thu

2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty
Cổ Phần Th...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Phương Thu
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trước sự phát triển mạnh nhanh của toàn nền kinh tế, Đại hội đảng VI là
cái mốc đánh giá sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam, chuyển mình sang nề kinh
tế thị trường sự điều tiết của nhà nước nền kinh tế của nước ta đã đạt
những thành tựu đáng khích lệ. Đặc biệt Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO-
Tổ chức thương mại thế giới, s kiện y mang lại nhiều hội nhưng đồng thời
cũng là thách thức to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam.
Thị trường pt triển tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các
doanh nghiệp hoà mình vào xu hướng chung trong sự phát triển của thị trường. Kế
hoạch hoá một công cụ quan trọng đ doanh nghiệp c định chiến lược phát
triển cho mình đạt được những mục đích mình mong muốn. Doanh nghiệp
muốn hoạt động dựa trên những sở, chiến ợc đã định thì đòi hỏi công tác lập
kế hoạch trong doanh nghiệp phải ngày càng được hoàn thiện.Tuy vậy sau thời gian
tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác lập kế hoạch, đặc biệt kế hoạch hoá trong
doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đề cập đến trên cả phương diện nhận
thức của nhà lập kế hoạch nội dung, phương pháp của bản kế hoạch kinh doanh
dành cho doanh nghiệp.
Nghiệp v bán ng nghiệp vụ rất quan trọng trong việc kinh doanh của
doanh nghiệp, kế hoạch bán hàng kế hoạch cơ bản góp phần tạo dựng sự thành
ng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Chính điều này công tác lập kế hoạch
bán hàng vấn đ cấp thiết trong việc hoạch định chiến lược tổng thể của doanh
nghiệp.
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát ng ty chuyên sản xuất kinh
doanh chủ yếu thiết bị phục vụ cho ngành ô tô, đến nay công ty đã chỗ đứng
vững trên thị trường khắp mọi miền cả nước, là một trong những doanh nghiệp kinh
doanh về sản phẩm thiết bị ô hàng đầu trên cả nước. Trong thời gian thực tập
đây, em đã có điều kiện tìm hiểu về công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty.
Nhận được tầm quan trọng cũng như đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện công
tác lập kế hoạch bán hàng, qua thời gian tìm hiểu thực tập tại công ty, em quyết
định chọn đề tài:
“ Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty Cổ Phần Thiết Bị
Tân Phát”.
SV: Bùi Thị Hồng Thắm Lớp: Kế hoạch 48A
1
hoàn thiện công tác bán hàng và lập kế hoạch bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện công tác bán hàng và lập kế hoạch bán hàng - Người đăng: Minh Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
hoàn thiện công tác bán hàng và lập kế hoạch bán hàng 9 10 374