Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 1

Được đăng lên bởi Minh Xuân Nguyễn
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3541 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay thị trường là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt
động của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường. Các doanh nghiệp cùng
một lúc phải chịu sự chi phối của các quy luật thị trường như quy luật cung, cầu,
quy luật cạnh tranh đứng trước những thử thách của nền kinh tế thị trường
“Đẩy mạnh công tác bán hàng tức là tồn tại và phát triển”.
Trong đơn vị kinh doanh thương mại, bán hàng là khâu cuối cùng và là khâu
quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển hàng hoá. Kết quả của quá trình bán
hàng phản ánh toàn bộ công sức và lỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên
trong kỳ kế toán. Trong tình hình kinh tế năng động như ngày nay, kết quả bán
hàng không đơn thuần là việc thực hiện các giao dịch để bán được hàng mà đó
còn là kết quả của việc phản ánh và ghi chép một cách khoa học và hệ thống
toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả quá
trình bán hàng. Điều này đã nói lên được vai trò có ý nghĩa vô cùng quan trọng
của kế toán trong việc tổ chức quản lý hoạt động bán hàng.
Trong quá trình thực tập ở Trung tâm chiết nạp và kinh doanh Gas Mỹ
Đình chi nhánh Công ty TNHH Tân An Bình, em đã thấy được tầm quan trọng
của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với một công ty hoạt
động trong lĩnh vực thương mại. Tại chi nhánh Mỹ Đình, nghiệp vụ bán hàng
được diễn ra thường xuyên, liên tục và trong quá trình phản ánh các nghiệp vụ
phát sinh cũng có khá nhiều vấn đề được đặt ra. Nhận thấy giữa lý thuyết và
thực hành có những sự khác biệt, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn
thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết
nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh công ty TNHH Tân An Binh” cho
báo cáo thực tập của mình. Qua đó, em có thể tìm hiểu sâu sắc hơn công tác kế
toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.

1

Báo cáo thực tập của em được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng trong các công ty thương mại.
Chương 2: Thực tế tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình chi
nhánh Công ty TNHH Tân An Bình.
Chương 3: Một số nhận xét,ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện công
tác hạch toán kế bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm
chiết nạp và kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh công ty TNHH Tân An
Bình.
Qua quá trình tìm hiểu và hoàn thành đề tài, em đã nhận thấy trình độ
hiểu biết, kinh nghiệm ...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay thị trường vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt
động của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường. Các doanh nghiệp cùng
một lúc phải chịu sự chi phối của các quy luật thị trường như quy luật cung, cầu,
quy luật cạnh tranh đứng trước những thử thách của nền kinh tế th trường
“Đẩy mạnh công tác bán hàng tức là tồn tại và phát triển”.
Trong đơn vị kinh doanh thương mại, bán hàng khâu cuối cùng khâu
quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển hàng hoá. Kết quả của quá trình bán
hàng phản ánh toàn b công sức l lực của tập thể cán b công nhân viên
trong kỳ kế toán. Trong tình hình kinh tế năng động như ngày nay, kết quả bán
hàng không đơn thuần việc thực hiện các giao dịch để bán được hàng mà đó
còn kết quả của việc phản ánh ghi chép một cách khoa học hệ thống
toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả quá
trình bán hàng. Điều này đã nói lên được vai trò ý nghĩa cùng quan trọng
của kế toán trong việc tổ chức quản lý hoạt động bán hàng.
Trong q trình thực tập Trung tâm chiết nạp kinh doanh Gas Mỹ
Đình chi nhánh Công ty TNHH Tân An Bình, em đã thấy được tầm quan trọng
của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng đối vi một công ty hoạt
động trong lĩnh vực thương mại. Tại chi nhánh Mỹ Đình, nghiệp vụ bán hàng
được diễn ra thường xuyên, liên tục trong quá trình phản ánh c nghiệp v
phát sinh cũng khá nhiều vấn đề được đặt ra. Nhận thấy giữa thuyết
thực hành những s khác biệt, em đã quyết định lựa chọn đề tài: Hoàn
thiện công tác bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết
nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh công ty TNHH Tân An Binh” cho
báo cáo thực tập của mình. Qua đó, em thể tìm hiểu sâu sắc hơn công tác kế
toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.
1
hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 1 - Người đăng: Minh Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 1 9 10 592